Tomasz Wiślicz, Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2012, s. 278

Filip Wolański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2014.028

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism