Funkcje i znaczenie komunikacji pisemnej w Towarzystwie Jezusowym: między ideą zcentralizowanej władzy zakonnej a rzeczywistością procesów decyzyjnych (artykuł recenzyjny poświęcony książce Markusa Friedricha, Der lange Arm Roms? Globale Verwaltung und...

Andrea Mariani

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2013.022

Abstrakt


Funkcje i znaczenie komunikacji pisemnej w Towarzystwie Jezusowym: między ideą zcentralizowanej władzy zakonnej a rzeczywistością procesów decyzyjnych (artykuł recenzyjny poświęcony książce Markusa Friedricha, Der lange Arm Roms? Globale Verwaltung und Kommunikation im Jesuitenorden 1540–1773, Campus Verlag, Frankfurt–New York 2011, ss. 509)


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism