O oświeceniowym źródle poznania, szaleństwie konwersacyjnym i szklarniowych luksusach. Wokół osiemnastowiecznego doświadczania przyjemności...

Weronika Pawlik-Kwaśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2012.046

Abstrakt


O oświeceniowym źrodle poznania, szaleństwie konwersacyjnym i szklarniowych luksusach. Wokoł osiemnastowiecznego doświadczania przyjemności (Przyjemność w kulturze epoki rozumu, red. Teresa Kostkiewiczowa, Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia i Źrodła, Studia nr V, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011, ss. 332)


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism