Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Prof. Krzysztof Mikulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Nauk Historycznych; Instytut Historii i Archiwistyki, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

  1. dr hab. prof. UMK Magdalena Niedzielska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii i Archiwistyki, Zakład Historii XIX wieku, Polska

Sekretarz

  1. Dr Wiesława Duży, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska
  2. Dr Karol Kłodziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki, Polska


Partnerzy platformy czasopism