Kontakt

Adres

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Historii i Archiwistyki
Zakład Historii Gospodarczej
ul. W. Bojarskiego 1, pokój C.1.08
87-100 Toruń
Fax 56 611 37 75

Poczta elektroniczna / Email klio@umk.pl; redakcja.klio@umk.pl

Osoba do kontaktu

Wiesława Duży
dr
Email: redakcja.klio@umk.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 26 93
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism