Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 126, No 4 (2019) Wyważanie otwartych drzwi? Dywagacje Bogdana Huka o wspólnej polsko-ukraińskiej walce z reżimem komunistycznym w Polsce Lubelskiej Abstrakt  PDF
Mariusz Zajączkowski
 
Vol 126, No 3 (2019): English-Language Edition On the ‘Inter-October Revolution’ (1956–1957): The History of a Radical Social Change in Poland as Viewed by Jerzy Kochanowski Abstrakt
Paweł Sasanka
 
Vol 124, No 3 (2017) Epuracja urzędników w powstaniu listopadowym Abstrakt  PDF
Michał Gałędek
 
Vol 127, No 4 (2020): English-Language Edition Ideals of Episcopal Power, Legal Norms and Military Activity of the Polish Episcopate between the Twelfth- and Fourteenth Centuries Abstrakt
Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski
 
Vol 123, No 2 (2016) Pierwszy po triumwirach, pierwszy po „Wiesławie” – Roman Zambrowski Abstrakt  PDF
Robert Spałek
 
Vol 127, No 2 (2020) Janusz Żarnowski – jako historyk dziejów społecznych Polski i Europy Abstrakt  PDF
Włodzimierz Mędrzecki
 
Vol 123, No 1 (2016) Wielka Emigracja w Belgii (1831–1870) — wizerunek bez heroizmu Abstrakt  PDF
Radosław Żurawski vel Grajewski
 
Vol 127, No 2 (2020) Zmagania o kształt osobowy sejmu 1773–1775 Abstrakt  PDF
Piotr Skowroński
 
Vol 126, No 2 (2019) Totem inteligencki, czyli gdzie w społeczeństwie polskim XXI wieku szukać śladów po dawnym ziemiaństwie Abstrakt  PDF
Tadeusz Epsztein
 
Vol 125, No 3 (2018) Niemcy o Polsce i Polakach? O różnych poziomach transferu treści kulturowych w średniowieczu Abstrakt  PDF
Przemysław Wiszewski
 
Vol 125, No 2 (2018): English-Language Edition A Patriarchal Marriage? The Women’s Movement and the Communist Party in Poland (1945–1989) Abstrakt
Natalia Jarska
 
Vol 124, No 1 (2017): English-Language Edition The Attitude of the Catholic Church in Poland to the Spanish Civil War (1936–1939) Abstrakt
Dawid Kabaciński
 
Vol 127, No 3 (2020) Ziemiańskie długi a wspólnota narodowa. Spór o moratorium dla dłużników w Królestwie Polskim w latach 1815–1825 Abstrakt  PDF
Maciej Mycielski
 
Vol 126, No 1 (2019) „Naród bez broni”. Niechęć do służby wojskowej w II Rzeczypospolitej z przyczyn religijnych Abstrakt  PDF
Remigiusz Kasprzycki
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism