Gluten and gluten-dependent diseases

Aleksandra Strońska, Waldemar Wojciech Pluta, Alicja Lalko, Anna Lubkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.03.003

Abstract


Gluten to mieszanina wielu pojedynczych, powiązanych białek, które tworzą materiał magazynowy w pszenicy. Są to głównie gliadyny monomeryczne i gluteniny polimeryczne tworzące ze sobą kompleksy, stabilizowane mostkami dwusiarczkowymi, dlatego też tworząca je cysteina odgrywa bardzo ważną rolę w budowie i funkcjonalności glutenu. W artykule porównano cechy wybranych zbóż, takie jak zawartość poszczególnych składników pokarmowych, wymagania glebowo-klimatyczne oraz właściwości stosowane w produkcji żywności. Obecność glutenu w żywności jest problemem z punktu widzenia jej wpływu na organizm człowieka. Oczekuje się, że skupienie badań na modyfikacji genomu pszenicy doprowadzi do otrzymania odmiany pszenicy o nietoksycznych właściwościach dla osób cierpiących na celiakię i różne formy nietolerancji białka glutenu. Specyficzne sekwencje znalezione w białkach pszenicy wiążą się z przeciwciałami IgE, powodując różnorodne objawy chorobowe. W artykule omówiono kryteria diagnostyczne celiakii i alergii na pszenicę oraz wpływ odstawienia glutenu na kliniczne objawy celiakii.


Keywords


gluten; celiac disease; NCGS

Full Text:

PDF

References


Nawracała J. Genetyczne podstawy hodowli pszenicy (Triticum aestivum L.). Zarys Genet. zbóż. 2004:181–327.

Rachon L, Szumilo G, Stankowski S. Porównanie wybranych wskaźników wartości technologicznej pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare), twardej (Triticum durum) i orkiszowej (Triticum aestivum ssp. spelta). Fragm. Agron. 2011.

Payne PI, Lawrence GJ. Catalogue of alleles for the complex gene loci, Glu-A1, Glu-B1, and Glu-D1 which code for high-molecular-weight subunits of glutenin in hexaploid wheat. Cereal Res. Commun. 1983;11:29–35.

Filip E, Maria Rogalska . Poprawa jakości glutenu pszenicznego celem inżynierii genetycznej. .

Wieser H. Chemistry of gluten proteins. Food Microbiol. 2007;24:115–9.

Hadjivassiliou M, Sanders DS, Woodroofe N, Williamson C, Grünewald RA. Gluten ataxia. Cerebellum. 2008;7:494–8.

Akutko K, Pytrus T, Iwańczak B. Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten – charakterystyka i leczenie. Pediatr. Pol. 2016;91:345–9.

Reunala T. Dermatitis herpetiformis: Coeliac disease of the skin. Ann. Med. 1998;30:416–8.

Biesiekierski JR, Jessica Biesiekierski CR. What is gluten? 2017. doi:10.1111/jgh.13703.

Kaczkowski J. Nowe poglądy na strukturę i funkcje białek zapasowych zbóż na przykładzie pszenicy (Triticum aestivum L.). Biul. Inst. Hod. i Aklim. Roślin. 2002;223–224:3–31.

Shewry PR, Halford NG, Belton PS, Tatham AS. The structure and properties of gluten: An elastic protein from wheat grain. Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 2002;357:133–42.

Waga J, Stachowicz M, Karska K. Polymorphism of gliadins and HMW glutenins and variability in quality traits in hybrid genotypes of spelt and common wheat. Bull. Inst. Plant Breed. Acclim. 2009:103–16.

Kuktaitė R. Protein Quality in Wheat: Changes in Protein Polymer Composition during Grain Development and Dough Processing. 2004.

Pogna NE. Genetic improvement of plant for coeliac disease. Dig. Liver Dis. 2002. doi:10.1016/S1590-8658(02)80185-2.

Briani C, Samaroo D, Alaedini A. Celiac disease: From gluten to autoimmunity. Autoimmun. Rev. 2008;7:644–50.

Dobrzycka A, Wilk I. Celiac disease: Definition, diagnosis, symptoms, and methods of treatment. Nurs. Public Heal. 2021;10:255–62.

Inomata N. Wheat allergy. Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol. 2009;9:238–43.

Volta U, De Giorgio R. New understanding of gluten sensitivity. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2012;9:295–9.

Cooper BT, Holmes GKT, Ferguson R, Thompson RA, Allan RN, Cooke WT. Gluten-sensitive diarrhea without evidence of celiac disease. Gastroenterology. 1980;79:801–6.

Volta U, Villanacci V. Celiac disease: Diagnostic criteria in progress. Cell. Mol. Immunol. 2011;8:96–102.

Biesiekierski JR, Newnham ED, Irving PM, Barrett JS, Haines M, Doecke JD et al. Gluten Causes gastrointestinal symptoms in subjects without celiac disease: A double-blind randomized placebo-controlled trial. Am. J. Gastroenterol. 2011;106:508–14.

Sapone A, Lammers KM, Casolaro V, Cammarota M, Giuliano MT, De Rosa M et al. Divergence of gut permeability and mucosal immune gene expression in two gluten-associated conditions: Celiac disease and gluten sensitivity. BMC Med. 2011;9:23.

Junker Y, Zeissig S, Kim SJ, Barisani D, Wieser H, Leffler DA et al. Wheat amylase trypsin inhibitors drive intestinal inflammation via activation of toll-like receptor 4. J. Exp. Med. 2012;209:2395–408.

Gibson PR, Shepherd SJ. Food choice as a key management strategy for functional gastrointestinal symptoms. Am. J. Gastroenterol. 2012;107:657–66.

Stępień M, Bogdański P. WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE nadwrażliwość na gluten-fakty i kontrowersje non celiac gluten sensitivity-facts and controversies. 2013.

Vazquez-Roque MI, Camilleri M, Smyrk T, Murray JA, O’Neill J, Carlson P et al. Association of HLA-DQ gene with bowel transit, barrier function, and inflammation in irritable bowel syndrome with diarrhea. Am. J. Physiol. - Gastrointest. Liver Physiol. 2012. doi:10.1152/ajpgi.00294.2012.

Vazquez-Roque MI, Camilleri M, Smyrk T, Murray JA, Marietta E, O’Neill J et al. A controlled trial of gluten-free diet in patients with irritable bowel syndrome-diarrhea: Effects on bowel frequency and intestinal function. Gastroenterology. 2013. doi:10.1053/j.gastro.2013.01.049.

Majewska K, Dabkowska E, Zuk-Golaszewska K, Tyburski J. WARTOŚĆ WYPIEKOWA MĄKI OTRZYMANEJ Z ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN ORKISZU…. -. 2007.

Krawczyk P, Ceglinska A, Izdebska K. Porownanie wlasciwosci reologicznych ciasta i jakosci pieczywa otrzymanego z maki orkiszu i pszenicy zwyczajnej. -. 2008.

Goldman I. Plant Breeding Reviews. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 2018. doi:10.1002/9781119414735.

Radomski G, Ba A, Mierzejewska S. Ocena porównawcza wartości wypiekowej mąki pszennej i orkiszowej. 2007;5:369–74.

Rożnowski J, Kłosowska J, Polzer P. Żywieniowe i prozdrowotne znaczenie pszenicy orkisz (Triticum spelta L.). Postępy Fitoter. 2015;1:45–9.

OBTUŁOWICZ K, WAGA J, DYGA W. Gluten - mechanizmy nietolerancji , objawy i możliwości lecznicze IgE-zależnej alergii na gluten w świetle aktualnych badań kliniczno- immunologicznych Gluten - mechanisms of intolerance , symptoms and treatment possibilities of IgE-related allergy for gl. 2015:747–53.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism