The role of physical activity in the proper development of a child in preschool age

Michał Kowalewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.12.018

Abstract


This article aims to pay special attention to the role of physical activity in the proper development of a preschool child, both physically, mentally and socially. It emphasizes the special role of motor games in shaping motor skills, also needed at the next stage of education, at school, as well as the appropriate preparation of teachers to conduct motor activities in preschool education.


Keywords


physical activity; psychophysical development of preschool children

Full Text:

PDF

References


Barankiewicz J., Leksykon wychowania fizycznego, Warszawa 1998.

Bogdanowicz J., Rozwój fizyczny dziecka, Warszawa 1957.

Bondarowicz M., Staniszewski T., Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych, AWF, Warszawa 2000.

Demel M., Skład A., Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów, Warszawa 1986.

Jaworska A., Edukacja zdrowotno-ruchowa, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 3.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa 2012.

Kurniewicz-Witczakowa R., Rozwój fizyczny. Uwagi wstępne o rozwoju, [w]: Dziecko w wieku przedszkolnym. Rozwój fizyczny. Rozwój psychiczny i wychowanie. Racjonalna opieka domowa nad zdrowiem dziecka. Żywienie, D. Chrzanowska, L. Dzieniszewska-Klepacka (red.), Warszawa 1974.

Napierała M., Szark-Eckardt M., Żukowska H., Kuska M., Zukow W., Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia bydgoskich gimnazjalistów, „Journal of Health Sciences”, 2014;4(11):11-32. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B4%2810%29%3A11-32 DOI: 10.13140/2.1.2877.2803 http://dx.doi.org/10.13140/2.1.2877.2803 https://pbn.nauka.gov.pl/works/484149.

Nowak M., Muszkieta R., Cieślicka M., Poziom zdolności motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym a uczestnictwo w zajęciach z pływania, Bydgoszcz 2013.

Pasternak A., Fit, czyli w dobrej formie kultura fizyczna u przedszkolaka, „Bliżej Przedszkola” 2010, nr 111.

Przewęda R., Promocja zdrowia przez wychowanie fizyczne [w:] Promocja zdrowia, J. B. Karski (red.), Warszawa 1999.

Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny, Warszawa 1973.

Roszka E., Aktywizacja ruchowa dzieci, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 4.

Regulation of the Minister of National Education of February 14, 2017 on the core curriculum for pre-school education and the core curriculum for general education for primary schools, including students with moderate or severe intellectual disability, general education for the first-degree industry school, general education for special school preparing for work and general education for post-secondary schools, Journal Of Laws 2017, item 356.

Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, PZWSz, Warszawa 1972.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism