Physical activity and body posture of younger school children in the opinion of parents

Anna Krystyna Makarczuk, Michał Kowalewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.12.013

Abstract


The research was conducted in 2017 - 2018 in Łódź among parents of children attending the classes I - III of primary school. The method of diagnostic survey was used and a total of 521 questionnaires were collected.

The general level of parents' knowledge of the causes of posture defects and their prevention is low. Only twenty percent of parents can identify the most common causes of defects and factors that negatively affect a body posture. Among the studied population of children, body posture disorders occur in 83% of cases. Children most often do not perform corrective and compensatory exercises at home (73%) and do not attend corrective gymnastics (56%). A significant percentage of people (58%) spend five or more hours a day sitting and playing the computer. The percentage of children not participating in any additional physical activities is also relatively high (43%). These facts arise the request of the need to take action to increase awareness among parents for the prevention and treatment of static disorders of the body.


Keywords


early school education; posture defects; parents' awareness

Full Text:

PDF

References


Biskup M, Marczewski K. Ocena wiedzy o wadach postawy kręgosłupa i ich skutkach wśród maturzystów i studentów. Fizjoterapia. Zamojskie Studia i Materiały. 2011; XIII, 1(34): 23 – 26. Polish.

Drabik J. Aktywność fizyczna w kształtowaniu zdrowia człowieka — korzyści i zagrożenia. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1999; 4: 124–125. Polish.

Drygas W. Czy siedzący styl życia nadal stanowi zagrożenie dla społeczeństwa polskiego? (W:) Medycyna Sportowa. 2006; 2(6), Vol. 22: 111 – 116. http://31.186.81.235:8080/api/files/view/9829.pdf [acces 17.11.20]. Polish.

Jankowicz-Szymańska A, Nowak B, Słomski Ł. Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała. Fizjoterapia. 2010; 18 (2): 44 – 55. Polish.

Maciatowicz J. Ruch fizyczny o charakterze wytrzymałościowym (bieg) zapobiega starzeniu się, leczy z patologicznych chorób społecznych. Medycyna Sportowa. 2003; 4: 156–164. Polish.

Makarczuk A. The level of school children’s parent’s knowledge about postural defects. Journal of Education Health Sciences. 2014; Vol 4. No 13: 382 – 393.

Makarczuk A. Rodzice wobec problemu wad postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym, (W:) Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, red. Nowocień J., Zuchora K., Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej. 2015. AWF Warszawa: 353 – 362. Polish.

Marchewka A, Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku, Gerontologia Polska. 2008; 16(2): 127 – 130. Polish.

O’Keefe J, Nelson J, Harris W. Zmiana stylu życia a zapobieganie chorobie wieńcowej. Medycyna po Dyplomie. 1997; 5: 68–71. Polish.

Pawlik I. Ćwiczymy razem z dzieckiem. 2008. http://edupress.pl/wychowanie-w-przedszkolu.php [acces: 15.11.2018].

Piaszczyk D, Sokołowska B, Samoszuk T. Zadania rodziców i pielęgniarki w profilaktyce i korekcji wad postaw u dzieci. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska. Lublin – Polonia. 2003; Vol. LVIII, Suppl. XIII, 18 Sectio D: 458 – 465. Polish.

Sitek M. Wady postawy dzieci – stan wiedzy rodziców. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2014; 5: 14–17. Polish.

Strojek K, Bułatowicz I, Radzimińska A, Kaźmierczak U, Siedlaczek M, Lipiec M, Dzierżanowski M, Zukow W. Ocena postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. Journal of Health Sciences. 2014; 4(7): 229-240. http://dx.doi.org/10.13140/2.1.4329.0883 [acces: 08.03.2019]. Polish.

Żołądź JA, Majerczak J, Duda K. Starzenie się a wydolność człowieka, (W:) Górski J, (red.). Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. 2011: 157–165. Polish.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism