The importance of communication in the educational process

Ewelina Anna Kurowicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.09.108

Abstract


The process of communication is a necessary condition for interpersonal relationships. Cooperation in society is based on communication. The subjective approach to children and their parents determines factual communication, allows to avoid mistakes and overcome communication barriers, and as a result creates an atmosphere of openness and trust. The communication process can take place without any disturbances, which favors the formation of proper interpersonal bonds. There are also situations of various types of communication disruptions. This article defines the concept of communication and discusses the features of verbal and non-verbal communication. The aim of the article is to show the importance of communication in the educational process.

Keywords


interpersonal communication; conversation; upbringing process; teacher; child

Full Text:

PDF

References


Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie publiczne i polityczne, PWN, Warszawa 2006, s. 74.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002, s. 12.

Dziewiecki M., Empatia a wychowanie, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” 2003, nr 5.

Frączek A., Komunikacja interpersonalna, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2012, nr 9, s. 125.

Grochowalska M., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli a edukacja, [w:] B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych (s. 28–39). Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 33.

Karwowska-Struczyk M., Rozmowa dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1982, s. 215.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 82.

Makles B., Komunikacja jako problem badawczy dydaktyki [w:] J. Półturzycki, E. Wesołowska (red.), Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki. Materiały z ogólnopolskiej konferencji „Tradycje i współczesne kierunki modernizacji dydaktyki” w dniach 20-21 stycznia 1992, UMK, Toruń 1993, s. 63–67.

Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie" 2013, z. 65, s. 262.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 188.

Olczak A., Demokratyczny styl rozmowy nauczyciela z dzieckiem [w:] E. Smak (red.) Nauczyciel w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 119.

Ordon U., Skoczylas-Krotla E., Komunikacja na płaszczyźnie nauczyciel - uczeń na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - raport z badań, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2003, nr 1-2, s. 213-214.

Skoczylas-Krotla E., Sadowska E., Rola nauczyciela w kształceniu językowym dzieci w wieku przedszkolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli” 2007, nr 4, s. 44-45.

Sobczak J., Jamrożek B., Komunikacja interpersonalna czyli jak wspomagać swoją przedsiębiorczość, eMPI2, Poznań 2000, s. 25–28.

Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] P. Potejko (red.), Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, s. 173.

Wieczór E., Proces nabywania przez dzieci kompetencji językowych i komunikacyjnych, „Studia Dydaktyczne” 2014, nr 26, s. 356.

Zimbardo P. G.., Floyd L., Psychologia i życie, Warszawa, PWN, 1996, s. 139.

Żytko M., Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów. Warszawa 2010, s. 25.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism