Laparoscopic myomectomy in the treatment of large myomas – unnecessary risk or effective method?

Alicja Maria Ozga, Aleksandra Obuchowska, Arkadiusz Standyło, Justyna Wójcik, Paweł Skorupski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.09.104

Abstract


Introduction:

Mięśniaki macicy są najczęstszymi łagodnymi guzami macicy. Większość mięśniaków przebiega bezobjawowo i nie wymaga interwencji lekarskiej, jednak jeśli tak się dzieje, podstawą terapii pozostaje dostęp chirurgiczny. Miomektomia to jedna z chirurgicznych metod usuwania mięśniaków dla osób chcących zachować płodność. W dzisiejszych czasach udoskonalono techniki operacyjne i opracowano metody mniej inwazyjne, takie jak laparoskopowa miomektomia (LM). Jednak bezpieczeństwo i skuteczność LM jest dobrze udokumentowana w przypadku mięśniaków średniej wielkości. Dostęp laparoskopowy w przypadku większych guzów macicy (średnica> 10 cm) może budzić kontrowersje i może stanowić wyzwanie ze względu na możliwe trudności.

 

Cel, powód:

Ocena skuteczności, wyzwań technicznych i powikłań LM w leczeniu dużych mięśniaków.

 

Materiały i metody:

Przeszukaliśmy bazy danych Pubmed, Springer Link i ResearchGate.

 

Wyniki:

Systematyczne analizy zakwalifikowane do tego przeglądu sugerowały, że pomimo wielu możliwych komplikacji i trudności, metoda może być z powodzeniem stosowana przez doświadczonego specjalistę. Jednak leczenie LM w dużych mięśniakach jest nadal rzadkie, a dane na ten temat są nadal ograniczone.

 

Wnioski:

Miomektomia laparoskopowa może być alternatywną metodą leczenia dużych mięśniaków. Chirurgia laparoskopowa dużych mięśniaków LM może stanowić wyzwanie, a skuteczność takiego leczenia zależy od umiejętności chirurga. Metoda jest również przydatna u kobiet rozważających ciążę. 


Keywords


laparoscopic; myomectomy; myoma; tumor

Full Text:

PDF

References


Aksoy, H., Aydin, T., Özdamar, Ö. et al. Successful use of laparoscopic myomectomy to remove a giant uterine myoma: a case report. J Med Case Reports 9, 286 (2015). https://doi.org/10.1186/s13256-015-0771-9

Sano R, Suzuki S, Shiota M. Laparoscopic Myomectomy for the Removal of Large Uterine Myomas. Surg J (N Y). 2019;6(Suppl 1):S44-S49. Published 2019 Sep 11. doi:10.1055/s-0039-1694989

Sinha, Rakesh & Sundaram, Meenakshi. (2009). Laparoscopic Management of Large Myomas. Journal of gynecological endoscopy and surgery. 1. 73-82. 10.4103/0974-1216.71611.

Mettler L, Schollmeyer T, Tinelli A, Malvasi A, Alkatout I. Complications of uterine fibroids and their management, surgical management of fibroids, laparoscopy and hysteroscopy versus hysterectomy, haemorrhage, adhesions, and complications. Obstet Gynecol Int. 2012;2012:791248

Bouchard P, Chabbert-Buffet N, Fauser BC. Selective progesterone receptor modulators in reproductive medicine; pharmacology, clinical efficacy and safety. Fertil Steril2011;96:1175–1189.

Takeuchi, Hiroyuki & Kuwatsuru, Ryohei. (2003). The Indications, Surgical Techniques, and Limitations of Laparoscopic Myomectomy. JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons / Society of Laparoendoscopic Surgeons. 7. 89-95.

Dubuisson JB, O'Leary T, Feki A, Bouquet DE Jolinière J, Dubuisson J. Laparoscopic myomectomy. Minerva Ginecol. 2016;68(3):345-351.

Pakrashi T. New hysteroscopic techniques for submucosal uterine fibroids. Curr Opin Obstet Gynecol. 2014;26(4):308–313. doi: 10.1097/GCO.0000000000000076.

Hurst BS, Mathews ML, Marshburn PB. Laparoscopic myomectomy for symptomatic uterine myomas. Fertil Steril. 2005;83:1–23

Takeuchi H, Kuwatsuru R. The indications, surgical techniques, and limitations of laparoscopic myomectomy. JSLS. 2003;7(2):89–95

Dubuisson J-B, Fauconnier A, Babaki-Fard K, Chapron C. Laparoscopic myomectomy: a current view. Hum Reprod Update. 2000;6:588–94

Vilos GA, Allaire C, Laberge PY, Leyland N; SPECIAL CONTRIBUTORS. The management of uterine leiomyomas. J Obstet Gynaecol Can. 2015;37(2):157-178. doi:10.1016/S1701-2163(15)30338-8

Maizlin Z., Vos P., Cooperberg P. Ist it e fibroid? Are you sure? Sonography with MRI assistance. Ultrasound Quarterly, 2007: 55-62

Knight J, Falcone T. Tissue extraction by morcellation: a clinical dilemma. J Min Invas Gynecol 2014;21:319–20.

Takeuchi, Hiroyuki & Kuwatsuru, Ryohei. (2003). The Indications, Surgical Techniques, and Limitations of Laparoscopic Myomectomy. JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons / Society of Laparoendoscopic Surgeons. 7. 89-95.

Sebastiano Campo, Nicola Garcea, Laparoscopic myomectomy in premenopausal women with and without preoperative treatment using gonadotrophin-releasing hormone analogues, Human Reproduction, Volume 14, Issue 1, January 1999, Pages 44–48, https://doi.org/10.1093/humrep/14.1.44

Sinha R, Hegde A, Warty N, Patil N. Laparoscopic excision of very large myomas. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2003;10(4):461-468. doi:10.1016/s1074-3804(05)60145-4

Aksoy, H., Aydin, T., Özdamar, Ö. et al. Successful use of laparoscopic myomectomy to remove a giant uterine myoma: a case report. J Med Case Reports 9, 286 (2015). https://doi.org/10.1186/s13256-015-0771-9

Laparoscopic myomectomy of a giant myoma. Kavallaris A, Zygouris D, Chalvatzas N, Terzakis E. Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(1):178-80. PMID: 23724541

Yoon, Hyo & Kyung, Min & Jung, Un & Choi, Joong Sub. (2007). Laparoscopic Myomectomy for Large Myomas. Journal of Korean medical science. 22. 706-12. 10.3346/jkms.2007.22.4.706.

Kumakiri J, Takeuchi H, Kitade M, Kikuchi I, Shimanuki H, Itoh S, et al. Pregnancy and delivery after laparoscopic myomectomy. J Minim Invasive Gynecol. 2005;12:241–6.

Seracchioli R, Rossi S, Govoni F, Rossi E, Venturoli S, Bulletti C, et al. Fertility and Obstetric outcome after laparoscopic myomectomy of large myomata: A randomized comparison with abdominal myomectomy. Hum Reprod. 2000;15:2663–8.

Radosa, Julia & Radosa, Christoph & Mavrova, Russalina & Wagenpfeil, Stefan & Hamza, Amr & Joukhadar, Ralf & Baum, Sascha & Karsten, Maria & Juhasz-Böss, Ingolf & Solomayer, Erich-Franz & Radosa, Marc. (2016). Postoperative Quality of Life and Sexual Function in Premenopausal Women Undergoing Laparoscopic Myomectomy for Symptomatic Fibroids: A Prospective Observational Cohort Study. PLOS ONE. 11. e0166659. 10.1371/journal.pone.0166659.

Griffin L, Feinglass J, Garrett A, Henson A, Cohen L, Chaudhari A, et al. Postoperative outcomes after robotic versus abdominal myomectomy. JSLS, 2013; 17: 407–13. 10.4293/108680813X13693422521557

Garcia CR. Management of the symptomatic fibroid in women older than 40 years of age: hysterectomy or myomectomy? Obstet Gynecol Clin North Am 1993;20:337–48.

G. Favero, “Tips and tricks for successful manual morcellation: A response to “vaginal morcellation: A new strategy for large gynecological malignant tumors extraction. A pilot study”,” Gynecologic Oncology, vol. 128, no. 1, p. 151, 2013.

L. Mettler, T. Schollmeyer, A. Tinelli, A. Malvasi, and I. Alkatout, “Complications of uterine fibroids and their management, surgical management of fibroids, laparoscopy and hysteroscopy versus hysterectomy, haemorrhage, adhesions, and complications,” Obstetrics and Gynecology International, vol. 2012, Article ID 791248, 8 pages, 2012.

Pakniatp, Hamideh & Soofizadehp, Nasrin & Khezri, Marzeih. (2016). Spontaneous uterine rupture after abdominal myomectomy at the gestational age of 20 weeks in pregnancy: A case report. Int J Reprod BioMed. 14. 483-486. 10.29252/ijrm.14.7.8.

Kumakiri, Jun & Takeuchi, Hiroyuki & Kitade, Mari & Kikuchi, Iwaho & Shimanuki, Hiroto & Itoh, Shigeru & Kinoshita, Katsuyuki. (2003). Pregnancy and delivery after laparoscopic myomectomy. Journal of minimally invasive gynecology. 12. 241-6. 10.1016/j.jmig.2005.03.011.

Obstetrics & Gynecology: April 2004 - Volume 103 - Issue 4 - p 817-818

Milad M. P., Milad E. A. Laparoscopic morcellator-related complications. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 2014;21(3):486–491. doi: 10.1016/j.jmig.2013.12.003.

Tanos V, Berry KE, Frist M, Campo R, DeWilde RL. Prevention and Management of Complications in Laparoscopic Myomectomy. Biomed Res Int. 2018;2018:8250952. Published 2018 Mar 5. doi:10.1155/2018/8250952

Jin C, Hu Y, Chen XC, Zheng FY, Lin F, Zhou K, et al. Laparoscopic versus open myomectomy – a meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009;145:14–21.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism