Loneliness among seniors

Natalia Skierkowska, Weronika Topka, Małgorzata Kwiatkowska, Monika Prylińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.09.077

Abstract


Introduction: Loneliness is a universal phenomenon that affects people of any age. But it becomes especially painful for people over 60 years of age. Loneliness makes seniors vulnerable to isolation and marginalization.

Aim: The aim of the article is to present the topic of loneliness among the elderly.

Material and methods: The article analyzes the current literature from EBSCO and Google Scholar websites. The keywords used are: loneliness, elderly, loneliness, senior.

Results: Loneliness is one of the greatest problems of the modern world. There are many causes of loneliness from geographic factors to loneliness caused by illness. The factor determining loneliness is the conscious withdrawal of seniors from activity due to, for example, their disability.

Conclusions: Loneliness and loneliness contribute to the deterioration of the quality of life of seniors.


Keywords


loneliness; elder people; solitude; senior

Full Text:

PDF

References


Pikuła N. G., Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016.

Hammen C., Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk, 2004.

Nowicki G. J., et al. Poczucie samotności jako czynnik warunkujący jakość życia osób powyżej 65. roku życia, 2018.

Piestrzynski W., Samotność, osamotnienie i spójność rodziny w kontekście poczucia bezpieczeństwa osób w starszym wieku. In: Tradiţie şi inovaţie în educaţie. 2019. p. 121-125.

Rembowski J. Samotność, Wyd. UG, Gdańsk, 1992, s. 48

Lake T., Samotność, jak sobie z nią radzić, KiW, Warszawa, 1993.

Pędich W., Ludzie starzy, Centrum Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, 1996.

Bańka A., Psychologia jakości życia, Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2005, s. 25.

Lada A., Jakość życia seniorów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia, 2018, 31.2.

Baumann K., Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny, „Gerontologia Polska”, nr 4, 2006, s. 169–170.

Fopka-Kowalczyk M., Samotność osób strszych i czynniki ją warunkujące, Kultura i Edukacja,2018 1 (119), s. 70-80.

Olearczyk T.E., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współ¬czesnej rodziny. Kraków: WSF¬P „Ignatianum” Wyd. WAM 2007.

Gutka J.A., Sposoby zapobiegania samotności osób starszych. W: J. Zimny (red.), Samotność: rzeczywistość czy fikcja. Stalowa Wola. Wyd. KUL., 2013.

Janiszewska M., Barańska, A. (red.), Samotność i osamotnienie osób starszych wiekiem. W: J. Zimny (red.). Samotność: rzeczywistość czy fikcja. Stalowa Wola: Wyd. KUL 2013.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism