Analysis of changes in the education system in contemporary societies on the example of Poland and Finland

Ewelina Anna Kurowicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.08.059

Abstract


Education is an important field that is the basis for functioning in a modern society. For this reason, there is a need for all activities related to the organization of the teaching process to be carried out in an effective way that will create optimal conditions for teachers to transfer their knowledge to students. It is important to create an education system that will respond to the current challenges in the field of teaching and educating a young person. One of the most important factors determining the proper course of the education process is the appropriate preparation of the teaching staff. In this publication, the basic concepts related to education and the educational system will be discussed. The aim of this article is to analyze the changes in the education system on the example of Poland and Finland.


Keywords


education system; education; science; society

Full Text:

PDF

References


Chrobak S., Edukacja - wiedza zdolna ukierunkować człowieka w świetle pierwszych zasad i ostatecznych celów, „Forum Pedagogiczne” UKSW 2011, nr 2, s. 53.

Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J. Delorsa, Warszawa 1998.

Fazlagić J., Porównanie systemów edukacji w Polsce i Finlandii, 2014, s. 3, http: //administracja.Sgh.Waw.Pl/pl/coe/projekty/Documents/szkola-dzis-i-jutro/jan-fazlagic-porownanie-systemow-edukacji-w-pl-i-w-fi.Pdf (dostęp 24.07.2020).

Fazlagić J., Systemy kształcenia nauczycieli w wybranych krajach europejskich, Scientiavis, Poznan 2017, s. 31.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2006, s. 518.

Noińska M., Kilka słów o systemie szkolnictwa w Finlandii, „Studia Scandinavica” 2017, nr 1(21), s. 160.

Programme for International Student Assessment (PISA) Results From PISA 2018, źródło https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_POL.pdf (dostęp: 20.07.2020).

Roman K., Analiza i ocena reformy edukacji w Polsce w opinii nauczycieli, „Społeczeństwo i Edukacja” 2017, nr 25(2), s. 139.

Smak M., Walczak D., Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, s. 12.

Struktura szkół po zmianach, źródło: https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/struktura-szkol-po-zmianach.html (dostęp: 20.07.2020).

Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2011, nr 4 (187).

Walczak D., Prestiż zawodu nauczyciela w percepcji różnych aktorów życia szkoły, „Studia z Teorii Wychowania” 2016, t. VII, nr 4(17), s. 110.

Woźniak W., System edukacyjny jako instrument wyrównywania szans. Przypadek Finlandii, „Polityka Społeczna” 2008, nr 1, s. 34.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism