The impact of pregnancy on a woman's health - stress urinary incontinence

Aleksandra Fortuna, Marta Lipka, Kornelia Kędziora-Kornatowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.08.031

Abstract


Introduction: Urinary incontinence is an embarrassing problem that affects more and more women. The most common type of incontinene in women is stress urinary incontinence, which is defined as the involuntary loss of urine caused by an abnormal closure of the urethra. It happens most often during exercise, coughing or sneezing. The problem of urinary incontinence is extremely important due to the accompanying impact on the psyche of women. It causes a disturbance of self-esteem and is often a cause of embarrassment before visiting a doctor.

 

Results: The pathogenesis of urine loss is multifactorial, but in recent times a lot of blame has been placed on the changes taking place in the body during pregnancy and childbirth. Childbirth weakens the pelvic floor muscles, causing temporary or permanent urine loss. The diagnosis of urinary incontinence is based on the basis of a carefully collected medical history, physical examination and additional tests.

 

Conclusion: Physiotherapeutic procedures, pharmacological treatment and surgical treatment are used as a therapeutic procedures. Prophylactic pelvic floor muscle exercises also play an important role. The most popular treatment for stress urinary incontinence is physiotherapy, including Kegel exercises. The awareness of women about the problem of urinary incontinence should be increased to prevent them from limiting their daily activities and deteriorating sexual activity.

 


Keywords


pregnancy; incontinence; stress incontinence; physiotherapy in urology

Full Text:

PDF

References


Fiodorenko-Dumas Ż., Paprocka-Borowicz M. Postępowanie fizjoterapeutyczne w nietrzymaniu moczu. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014; 20(1): 12-16

Aoki Y., Brown H., Brubaker L., et al. Urinary incontinence in women. Nat Rev Dis Primers. 2017; 3: 17042

Słomko W., Zamojska P., Dzierżanowski M. Physiotherapy in the postpartum problems. Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(4): 323-333

Gackiewicz M., Klein N., Michałek T., et al. Raport: Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej. World Continence Week. 2017; 9-10

Zygmunt R., Kozioł S., Hładki W., Golec J. Wpływ fizjoterapii na nietrzymanie moczu u kobiet. Ostry dyżur. 2017; 10(3): 77-83

Szymanowski P., Gierat A., Szweda H., Jóźwik M. Choroby uroginekologiczne- poważny problem społeczny. Państwo i Społeczeństwo. 2017; 17(4): 107-124

Wesnes SL., Hunskaar S., Bo K., Rortveit G. The effect of urinary incontinence status during pregnancy and delivery mode on incontinence postpartum. A cohort study. BJOG. 2009; 116(5): 700-707

Stadnicka G., Iwanowicz-Palus G. The etiology of stress urinary incontinence in terms of vaginal delivery Part I. European Journal of Medical Technologies. 2015; 4(9): 8-15

Seim A., Eriksen B.C., Hunskaar S. A study of female urinary incontinence in general practice. Demography, medical history, and clinical findings. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology. 1996; 30(6): 465-471

Kubiak, K., Husejko, J., Gajos, M., Wysocka, O., et al. Management of stress incontinence in older women. Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9(5): 209-220

Stachowicz N., Maciejczyk-Pencuła M., Morawska D., Stachowicz S., Kotarski J. Naglące nietrzymanie moczu- wstępna diagnostyka i leczenie farmakologiczne. Wiadomości Lekarskie. 2012; 65(3): 162-166

Purc D., Rasała A. Method of treating urinary incontinence. European Journal of Medical Technologies. 2015; 3(8): 29-38

Radziszewski P., et al. Wytyczne Zespołu Ekspertów odnośnie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet z nietrzymaniem moczu i pęcherzem nadreaktywnym. Ginekologia Polska. 2010; 81: 789-793

Wróbel R., Kremska A., Kołodziej B., Barnaś E. ,Ocena częstości występowania objawów nietrzymania moczu w populacji kobiet po 40. roku życia. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2013; 1: 40–49

Jóźwik M., Jóźwik M. Wpływ porodu drogami natury na czynność dolnego odcinka dróg moczowych oraz unerwienie dna miednicy – przegląd obecnego stanu wiedzy. Nowa Medycyna. 2000; 5: 44-48

Meyer S., Hohlfeld R., Achtari C., et al. Birth trauma: short and long term effects of forceps delivery compared with spontaneous delivery on various pelvic floor parameters. British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2000; 107(11): 1360-1365

Stadnicka G., Janik M., Łepecka-Klusek C., Pilewska-Kozak A. Psychospołeczne następstwa nietrzymania moczu. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014; 20(2): 136–140

Klisowska I., Dąbek A., Zborowska I., et al. Nietrzymanie moczu – zadanie dla fizjoterapeuty. Część II. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2012; 2(2): 145–152

Kocur D. Wiedza kobiet na temat mięśni dna miednicy. Seksuologia Polska. 2016; 14(1): 31–38

Chmielewska D., Kwaśna K., Piecha M., et al. Selected methods of conservative treatment of stress urinary incontinence: current views. Part 1. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny. 2012; 11(4): 264-268

Krzysztoszek K., Truszczyńska-Baszak A. Fizjoterapia w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet – przegląd piśmiennictwa oraz propozycja protokołu postępowania. Rehabilitacja Medyczna. 2017; 21(4): 60-67

Borowicz A.M., Wieczorowska-Tobis K. Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu nietrzymania moczu. Gerontologia Polska. 2010; 18(3): 114–119

Andersson KE, Chapple CR, Cardozo L, Cruz F, Hashim H, Michel MC, Tannenbaum C, Wein AJ. Pharmacological treatment of urinary incontinence. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein AJ, editors. Incontinence. Paris: Health Publication Ltd. 2009: 631–99

Cardozo L., Drutz H., Baygani S., Bump R. Pharmacological Treatment of Women Awaiting Surgery for Stress Urinary Incontinence. Obstetrics & Gynecology. 2004; 104(3): 511-519

Paramananthan M., Alhasso A., Ballantyne Z., Grant A., N’Dow J. Duloxetine, a Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor (SNRI) for the Treatment of Stress Urinary Incontinence: A Systematic Review. European Urology. 2007; 51(1): 67-74

Dahm P., Dmochowski R. Evidence-based Urology. 2nd ed. John Willey & Sons; 2018

Rahkola-Soisalo P., Savolainen-Peltonen H., Gissler M., et al. Increased risk for stress urinary incontinence in women with postmenopausal hormone therapy. International Urogynecology Journal. 2018; 30: 251-256

Nilsson C., Kuuva N. The tension‐free vaginal tape procedure is successful in the majority of women with indications for surgical treatment of urinary stress incontinence. International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2001; 108: 414-419

Wróbel A., Rechberger T., Winkler I., et al. Clinical effectiveness of transobturator midurethral sling (T-sling) with additional 2-point tape fixation performed on an outpatient and inpatient basis. Ginekologia Polska. 2014; 85(11): 833-837

Bogusiewicz M., Monist M., Stankiewicz A., et al. Most of the Patients With Suburethral Sling Failure Have Tapes Located Outside the High-Pressure Zone of the Urethra. Ginekologia Polska. 2013; 84(5): 334-338

Bodelsson G., Henriksson L., Osser S., Stjernquist M. Short term complications of the tension free vaginal tape operation for stress urinary incontinence in women. International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2002; 109: 566-569

Witkoś J., Onik G., Budziosz J., Sieroń K. Wysiłkowe nietrzymanie moczu – czynności sprzyjające występowaniu objawów choroby. Ostry Dyżur. 2016; 9(4): 100-104.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism