The use of Kinesio Taping in edema treatment after primary knee arthroplasty. A case study

Magdalena Sobiech, Maciej Kochman

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.08.014

Abstract


A knee joint is one of the most exposed to the degenerative injuries causing pain and reducing motion abilities. In case of ineffective conservative treatment and advanced degenerative changes, a patient may be referred for knee arthroplasty. This surgery is often followed by pain and limb edema. Postoperative treatment can be supported by the Kinesio Taping. This paper aims to present the Kinesio Taping as a supportive post-surgery pain and edema treatment after knee arthroplasty. The 67-year-old-patient has been treated conservatively for the last 7 years. Due to the deteriorating changes and increasing pain the patient had been referred for the left knee arthroplasty procedure. After the surgery, the patient was stable, therefore the standard post-surgery procedures were implied. On the 3rd day, the lymphatic technique of the Kinesio Taping was added. After the end of the therapy (10th day after the surgery) the tests have shown a significant decrease of subcutaneous tissue swelling, pain relief, and knee joint circumference reduction.

Keywords


arthroplasty; Kinesio Taping; edema; pain; ROM

Full Text:

PDF

References


Widuchowski W, Widuchowski J, Trzaska T. Articular cartilage defects: study of 25124 knee arthroscopies. The Knee. 2007; 14: 177-182.

Romanowski W, Zdanowska A, Romanowski M. Choroba zwyrodnieniowa stawów- aktualne standardy leczenia. Forum Reuatol. 2016; 2: 52-57.

Widuchowski J, Widuchowski W. Urazy i obrażenia stawu kolanowego oraz ich następstwa: epidemiologia, patomechanika, klasyfikacje. Fizjoterapia Polska. 2004; 4(4): 307-315.

Russell TG, Buttrum P, Cert G et al. Internet- based outpatient telerehabilitation for patients following total knee arthroplasty. J bone Joint Surg Am. 2011; 93: 113-20.

Jażwa P, Snela S, Kwolek A, Bielecki A. Ocena funkcji kolana we wczesnym okresie po endoprotezoplastyce stawu i usprawnianiu pooperacyjnym. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2007; 2: 142-146.

Mostafavifar M, Wertz J, Borchers J. A Systematic Review of the Effectiveness of Kinesio Taping for Musculoskeletal Injury. Phys Sportsmed. 2012; 40(4): 33-40.

Dębska M. Klinesiology Taping jako metoda terapeutyczna i kosmetyczna w stłuczeniu mięśnia- opis przypadku. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015; 1: 42.

Krajczy M, Łuniewski J, Bogacz K et al. Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego na efekty fizjoterapii chorych po złamaniu nasady dalszej kości promieniowej typu Collesa. Impact of elastic therapeutic tape on final effects of physiotherapy in patients with Colles’ fracture. Fizjoterapia Polska. 2014; 1: 14.

Ristow O, Hohlweg- Majert B et al. Does Elastic therapeutic tape reduce postoperative swelling, pain and trismus after open reduction and internal fixation of mandibular fractures? J Oral Maxillofac Surg. 2013; 71: 1387-1396.

Williams S, Whatman Patria A, Sheerin H et al. Kinesio Taping in treatment and prevention of sports injuries. Sports Med. 2012; 42(2): 153-164.

Gonzalez- Iglesias J, Fernandez De Las Peaas C, Cleland J et al. Short term effects of cervical Kinesio Taping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash injury: a randomized clinical trial. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 2009; 39(7): 515-521.

Boguszewski D, Tomaszewska I, Adamczyk JG et al. Ocena skuteczności Kinesiology Tapingu we wspomaganiu rehabilitacji pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Doniesienia wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2013; 5(6/15): 469-478.

Kaya Multu E, Mustafaoglu R, Birinci T et al. Does Kinesio Taping of the Knee Improve Pain and Functionality in Patients with Knee Osteoarthritis? A Randomized Controlled Clinical Trial. Am. J. Phys Med Rehabili. 2016; 4.

Laborie M, Klouche S, Herman S et al. Inefficacy of Kinesio-Taping on early postoperative pain after ACL reconstruction: Prospective comparative study. Orthop. Traumatol. Surg. Reh. 2015;101(8): 963-7.

Kachanatsu SJ, Alenazi AM, Seif HE et al. Comparison between Kinesio Taping and a Traditional Physical Therapy Program in Treatment of Nonspecific Low Back Pain. Phys. Ther. Sci. 2014; 26(8): 1185-8.

Kochański B, Plaskiewicz A, Dylewska M et al. Plastrowanie dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego. Kinesiology taping in therapy of exemplary functional disorders of knee joint. Journal of education, Health and Sport. 2014; 4 (10): 322-330.

Halseth T, Mc Chesney JW, De Beliso M et al. The effects of Kinesio Taping on prioprioception at the ankle. Journal of Sports Science and Medicine. 2004; 3(1): 1-7.

Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double blinded clinical trial. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 2008; 38(7): 389-395.

Hsu YH, Chen WY, Lin HC et al. The effects of taping on scapular kinematics and muscle performance in baseball players with shoulder impingement syndrome. J. Electromyogr. Kinesiol. 2009.

Mikołajewska E. Obrzęki limfatyczne –aktualne możliwości terapii, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2010; 9: 44-48.

Lipińska A, Śliwiński Z, Kiebzak W et al. Wpływ aplikacji kinesiotapingu na obrzęk limfatyczny kończyny górnej u kobiet po mastektomii. Fizjoterapia Polska. 2007; 3(4): 258- 269.

Ristow O, Hohlweg- Majert B et al. Does Elastic therapeutic tape reduce postoperative swelling, pain and trismus after open reduction and internal fixation of mandibular fractures? J Oral Maxillofac Surg. 2013; 71: 1387-1396.

Donec V, Krisciunas A. The effectiveness of Kinesio Taping after total knee replacement in early postoperative rehabilitation period. A randomized controlled trial. Eur J Phys Rehabil. 2014; 50: 363-71.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism