Content and efficiency of the technique, aimed at formation of "working" and "dynamic position" of lower acrobates, taking into account the requirements of the chosen specialty

Vladyslava Denysenko, Yuliya Maksymova, Mikhail Filippov

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.06.042

Abstract


The content of the methodology aimed at the formation of “working” and “dynamic posture” of bottom acrobats who train at the stage of preliminary basic training is discussed in the article presented. The methodology mentioned was developed with taking into account the requirements of the athletes’ chosen specialty, as well as on the basis of the kinematic structure of motor action which form the basis of functional duties of the bottom acrobat. It solved the following tasks: formation of a “working posture”, formation of “rational dynamic posture” of a bottom acrobat in the performance of functional duties; optimization of balancing technique and throwing actions of the bottom acrobats. The sequential implementation of the following stages created the algorithm of the methodology developed. It included formation of a “working posture” under simple conditions; formation of a “working posture” under the conditions of an increased load on the muscles that fix the “working posture”; formation of the “working posture” under the various spatio-temporal conditions; formation of a “rational dynamic posture” under simple conditions; formation of “rational dynamic posture” under conditions with a reduced  support area; formation of “working posture” and “rational dynamic posture” under the conditions close to the performance of acrobatic exercises. AS a result of the experiment the Authors has shown that the use of the technique developed contributes to the optimization of the balancing technique and technique of throwing actions of the bottom acrobats. So among main group acrobats the indicators of “working posture” and “dynamic posture” significantly differ (p<0.05) from those in control group and approach the model characteristics.


Keywords


dynamic posture; specialty; acrobat; spine; physical; technical; special preparedness; training

Full Text:

PDF

References


Boloban V., Vishnikovski V., Mastalezh A., Sadovski Ye., Nizhnikovski T. Poznyye oriyentiry dvizheniy kak uzlovyye elementy sportivnoy tekhniki akrobaticheskikh uprazhneniy. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2009;(12):42-7.

Vasil'yev O. S. Rabochaya osanka v iskusstvakh dvizheniya, v razrabotke i planirovanii reabilitatsionnykh meropriyatiy /O. S. Vasil'yev // Fizkul'tura v profilaktike, lechenii i reabilitatsii. — 2010. — № 2 (33). — S.60–66.

Gaverdovskiy Yu. K. Teoriya i metodika sportivnoy gimnastiki. Moskva: Sovetskiy sport; 2014. Kn. 1. 368 s.

Il'in Ye. P. Psikhologiya sporta. SPb: Piter; 2016. 352s.

Maksymova Yu. A., Denysenko V., Filippov M. Navchannya tekhniky osnovnykh statychnykh vprav na osnovi ideomotornoho trenuvannya akrobativ na etapi poperedn’oy i bazovoyi pidhotovky. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya i sportu. 2018;(1):9-12.

Maksimova Yu. A., Filippov M. M, Il'in V. N. Osobennosti formirovaniya «rabochey osanki» zanimayushchikhsya sportivnymi vidami gimnastiki. V: Aktual'nyye voprosy razvitiya fizicheskoy kul'tury i massovogo sporta na sovremennom etape. Respublika Sakha (Yakutiya), s. Namtsy, Churapchinskiy gosudarstvennyy institut fizicheskoy kul'tury i sporta, 11 iyulya 2014 g; 2014. 307-312 s.

Maksymova Yu. A. Profilaktyka funktsional’nykh porushen’ khrebta y unykh akrobativ u protsesi bahatorichnoho vdoskonalennya [dyssertatsyya]. Kyev: NUFVSU; 2013. 213s.

Reshetin A A. Metodika obucheniy abroskovym uprazhneniyam v parnoy akrobatike na etape nachal'noy spetsializirovannoy podgotovki [dissertatsiya]. Volgograd: Volgogradskaya gos. akademiya fizicheskoy kul'tury; 2009. 195 s.

Yakovlev B. P., Babushkin G. D., Naumenko Ye. A., et al. Psikhologiya fizicheskoy kul'tury. – M.: Sport, 2016. – 246 s.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism