Perception of the media image of health care in society

Magdalena Jańczyk, Ilona Samek, Damian Bator, Justyna Dąbrowska, Magdalena Wójcik, Joanna Milanowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.06.031

Abstract


Introduction and purpose: The mass media deal with, among others creating the image of health care. Most often, information published in the media is negative because it aims to show sensation and increase the interest of recipients. To present the perception of the media image of health care in society.

Material and method: The research was carried out using the author's questionnaire. 210 responses were collected and analyzed.

Results: The study involved men (29%) and women (71%). Majority (89.52%) of respondents were in favor of an unfavorable or neutral overall image of health care created by the media. Information reached almost 70% of respondents on long queues for visits to specialists,  half a year or more. The respondents (83.81%) also drew attention to references spreading in publishers about the lack of staff among medical workers. However, most people (69.52%) did not share the healthcare model shaped by the "fourth authority" based on their experience.

Conclusions: Based on the analysis, a negative media impact on the healthcare picture was confirmed. The data suggests that society does not quite agree with the media image of healthcare.


Keywords


media; doctor; image; healthcare; society

Full Text:

PDF

References


Baczyński A, Drożdż M. Wartości w mediach – z dolin na szczyty. [Opinie Polaków o wiarygodności informacji zdrowotnych w mediach w zależności od ich nadawcy], 2012; BIBLOS, Tarnów, 179 - 196.

Batko K. Wizerunek organizacji z sektora ochrony zdrowia w opinii pacjentów i ekspertów- wyniki badań bezpośrednich. [Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice], 2014; 187. 62-73. ISSN 2083-8611

Machul M, Chrzan-Rodak A, Bieniak M, Bąk J, Chałdaś-Majdańska J, Dobrowolska B. An image of nurses and nursing in Poland in the media and in the opinion of various social groups. Systematic review of scientific literature from the years 2010-2017. [Pielegniarstwo XXI wieku], 2018; 17 (1), s. 44–49. DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0007.

Interdyscyplinarny zespół BioStat. Lekarze i opieka zdrowotna w opinii pacjentów 2019. [Cited: 28.03.2020]. https://www.biostat.com.pl/badanie-dobry-lekarz-w-zlym-systemie/organizacja-opieki-zdrowotnej.php

Najwyższa Izba Kontroli, Raport: System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian. Informacja o wynikach kontroli. [Departament Zdrowia, KZD]. 2019; 034.001.2018, Nr ewid. 8/2019/megainfo/KZD, [Cited: 28.03.2020] www.nik.gov.pl

Cybulski M, Czarnecka-Iwańczuk M, Strzelecki W. Wybrane elementy wizerunku decydujące o wyborze lekarza specjalisty przez pacjenta. [Zarządzanie w ochronie zdrowia. Aktualne problemy. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu], 2009; Poznań, s. 151-160.

Czerw A, Obłoza K. Rola mediów w kreowaniu wizerunku placówek ochrony zdrowia w Polsce – badanie własne, Media – Kultura – Społeczeństwo, [Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi], NR 6 (2011)Varia. S: 73-84.

Kozińska A. Ochrona zdrowia. PR lekarstwem na bolączki systemu? PRoto. 2016. [Cited: 28.03.2020] http://www.proto.pl/artykuly/system-ochrony-zdrowia-pr-lekarstwem-na-niesprzyjajace-okolicznosci


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism