Urban-rural differences of free activities in children of age 11-14

Shqipe Bajcinca Brestovci, Besnik Morina, Mentor Berisha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.03.004

Abstract


Objectives: The problem of the research is to investigate the situation of free activities of primary school students in urban and rural areas in Kosovo. The subject of the research is male and female third level elementary school students (grades 6, 7, 8, 9) in urban and rural areas. In accordance with the object and the problem defined in this research, the main purpose of the research is also defined. The main purpose of this research is to determine what children do during their free time, as well as to look at the differences between children in urban and rural areas. Methods: The research was conducted in a sample consisting of 413 boys and girls (11 – 14) attending elementary school. The total sample includes 413 respondents, 202 boys and 211 girls. The sample is divided into the following sub-samples: 115 eleven year old male and female students, 144 twelve year old male and female students, 97 thirteen year old male and female students, 57 fourteen year old male and female students. The research material was collected in 2017. To assess what the students do more in their spare time a questionnaire called "My Lifestyle" was used. Results: Research results show that the most frequent forms of leisure time spending are: listening to music, meeting friends, playing with friends, reading books and watching videos/TV. The obvious reason for this may be the lack of access to sports equipment and facilities. Conclusion: This research shows that the level of wealthier (not very high both in households and in the whole country) can have an impact on the choice of activities undertaken by young people. Undoubtedly, social and cultural as well as traditional factors also have a great influence in the way of spending free time as can be seen in the case of this study.

Keywords


leisure activities; leisure time; free time; lifestyle; social and cultural factors.

Full Text:

PDF

References


Bajurna, B., & Jakubek , E. (2008). Zachowania zdrowotne młodzieży w aspekcie umiejętności spędzania wolnego czasu W: Szanse i bariery w ochronie zdrowia. Poznań: Wybrane aspekty organizacyjne, prawne, psychologiczne [red.] Głowacka, E. Mojs.

Dąbrowski, Z. (1966). Czas wolny dzieci i młodzieży. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, PZWS.

Dumazedier J. (1956). Rzeczywistość czasu wolnego a ideologia. Nowoczesna Kultura, 36:56.

Glapa, A., Bronikowski, M., Górka, J., & Morina, B. (2013). Journal of Physical Education & Health, 33-42.Leisure Time Activities Among Young People Aged 13-16 From Kosovo, Bulgaria And Poland.

Nowak-Starz G. (2008). Rozwój i zagrożenia zdrowia populacji w wieku rozwojowym w okresie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Oblecińska, A., & Woynarowska , B. (2006). Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo Ezdorant: Instytut Matki i Dziecka.

Pawelec , K., & Kurzak , M. (2013). Zachowania zdrowotne warszawskich gimnazjalistów. Zeszyty Naukowe WSKFiT.

Sińczuch, M. (2009). Polityka młodzieżowa jako odrębny obszar działania Unii Europejskiej W: Polityka młodzieżowa. [red.] Zielińska G. 147 – 172.

Skawiński, D., Zaworska, W. A., Sikora, D., Horecka, L. A., & Szpringer, M. (2011). Ocena poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki wad postawy wśród dzieci i młodzieży. Studia Medyczne.

Telama, R; Naul, Roland; Nupponen, H; Rychtecky, A; Vuolle, P;. (2002). Physical Fitness, Sporting Lifestyles and Olympic Ideals: Cross-Cultural Studies on Youth Sport in Europe. vol. 11 of Sport Science Studies. UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN: Hofmann.

The child’s leisure time. (n.d.). This site contains information about the Swedish society and is run by the County Administrative Boards of Sweden: information om sverige.

Umiastowska, D. (1999). Styl życia, wiedza o olimpizmie i sprawność fizyczna szczecińskich uczniów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

West, P., & Sweeting, H. (2004). Evidence on equalization in health in youth from the West of Scotland. 59:13-27.

Wojciechowska, J., Mojs , E., & Stanisławska , K. (2008). Regulacyjne właściwości programów prewencji otyłości u dzieci i młodzieży a środowiskowe czynniki ryzyka (Vol. 4). Pielęgniarstwo Polski.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

 

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism