No 26 (33) (2018)

Okładka

No 26 (33) (2018)

Stworzenie anglojęzycznych wersji kwartalnika „Historia i Polityka” – zadanie finansowane w ramach umowy 697/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Partnerzy platformy czasopism