The Olympic Games in the Creation of the Image of the Host Country and City

Marcin Widomski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2016.011

Abstrakt


The aim of the present article is an analysis of the consequences of using the Olympic Games by host cities to build their own image. The article presents the issues related to the image of a territorial unit and an analysis of political and economic results of the sport events organized in Berlin (1936) and Beijng (2008).

Słowa kluczowe


image, place marketing, olympic games, China, Germany, international relations, political communication

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Altkorn, J. (2008). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.

Anholt, S. (2009). The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index SM 2009 Report. Retrieved from: https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/topics/Switzerland_ 2009_NBI_Report_08-31-2009.pdf .

Barkai, A. (1990). Nazi Economics: Ideology, Theory, and Policy. New Haven: Wydawnictwo Yale University Press.

Bosiacki, S., Śniadek, J. (2012). Sport jako element strategii promocji miasta. In: E. Wiśniewski (red.), Marketing sportowy wyzwaniem dla miast i regionów (p. 12–23). Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XIII, Zeszyt 10. Kołobrzeg-Łódź: Społeczna Akademia Nauk.

Dudek-Mańkowska, S. (2011). Koncepcja wizerunku miasta. In: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast (p. 42–67). Warszawa: Wyższa Szkoła Pro- mocji.

Glińska, E., Florek, M., Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Hall, A. (2009). Did Hitler Shake Hands with Black 1936 Olympic Hero Jesse Owens?. Retrieved from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1205572/Hitler-shook-hands- black-1936-Olympic-hero-Jesse-Owens.html.

Kaliński, A. (2015). Koniec taniej siły roboczej. Chiny przegrywają kosztową konkurencję. Retrieved from: http://forsal.pl/artykuly/852570,koniec-taniej-sily-roboczej-chiny- przegrywaja-kosztowa-konkurencje.html.

Kavaratzis, M. (2005). Place Branding: A Review of Trends and Conceptual Model. The Marketing Review 2005/5, 329–342.

Kuźmińska, A. (2008). Brand China – Wizerunek Chin w świecie w świetle rankingu Anholt Nation Brands Index. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 13. Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, 273–281.

Lipoński, W. (2012). Historia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Martysz, Cz. (2013). Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy – prawda czy mit?. Studia i prace, Kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt naukowy 127, 9–26.

Miller, D. (2008). Historia Igrzysk Olimpijskich i MKOl. Poznań: Wydawnictwo Rebis. Olszewska, J. (2000). Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy.Marketing i Rynek 11/2000.

Overy, R. (1994). War and Economy in the Third Reich. Oxford: Clarendon Press. Sołuba, P. (2012). Igrzyska olimpijskie w Berlinie w roku 1936 w oczach przebywających w Niemczech Amerykanów. Retrieved from: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bit-stream/handle/11089/8837/08So%C5%82uba.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Walters, G. (2008). Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen. Poznań: Wydawnictwo Rebis.

Winiecki, J. (2008). W blasku znicza. Retrieved from: http://www.polityka.pl/tygod-nikpolityka/swiat/263952,1,dzieki-igrzyskom-chiny-chca-przeistoczyc-sie-w-super- mocarstwo.read.

Wroczyński, R. (2013). Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. Wrocław: Wydawnictwo BK.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism