Tworzenie zrębów polityki zagranicznej pierwszej „Solidarności” wobec Zachodu

Aleksandra Aftaruk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2010.019

Abstrakt


Creating grounds for foreign policy of the fi rst “Solidarity”

The article presents the way in which the famous "Solidarity” movement was laying grounds for its activities abroad. Since the beginning of its existence it attracted attention and curiosity of the world. It came into relations with many western labor movements, who supported it in all different manners.

"Solidarity” members had to deal with a number of problems in order to cooperate with their foreign counterparts. Trying to run its own foreign politics was not an easy task given the geopolitical situation. Nevertheless, starting with gathering special teams, through organizing a Foreign Department and ending up with publishing a set of a certain rules and guidelines, the movement was preparing itself for entering the International arena with its own visions and ideas.

The movements' goals much exceeded Poland's borders. "Solidarity” delcared to fight for law, peace and justice in all states of the world. Trying not to push the line with the Poland's authorities too far, itmade an attemptto be active in the labor world on both sides of the Iron Curtain. By the end of 1981 the movement could already present its successes in this field. The martial law forced "Solidarity” under­ground, however, it did not manage to destroy its achievements regarding foreign contacts.


Słowa kluczowe


Solidarność; myśl polityczna; koncepcje polityki zagranicznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Krajowe NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, dokumenty KKP, Instrukcje dla Wyjeżdżającego wydane przez Dział Zagraniczny KKP Gdańsk.

Archiwum Krajowe NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, dokumenty KKP, Wykaz stałych zespołów KKP.

Archiwum Narodowe w Gdańsku, 10/2217, Oświadczenie Prezydium MKZ Gdańsk dla Załóg Trójmiasta z 24.10.1981.

Archiwum Narodowe w Gdańsku, 10/2217, Uchwała Prezydium KKP o organizacji Biura Krajowego z lipca 1981.

Bogdan Lis, Sprawy Zagraniczne NSZZ „Solidarność”, rozm. przepr. A. Aftaruk,

Debiut Solidarności w Genewie, Tygodnik Solidarność 1981, nr 17, s.12.

Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994, s. 591.

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Tom 068 ( DZ IX] Dział Zagraniczny, Sprawozdanie dot. Funkcjonowania działu zagranicznego [brak daty],

IPN BU 0236/344/2, Informacja dot. negatywnych wypowiedzi poza granicami kraju niektórych działaczy NSZZ „S” sporządzona przez MSW, 28.XII.1981.

IPN, IPN BU, 0236/344/2 Informacja dot. niektórych aspektów kontaktów międzynarodowych NSZZ „S” z 07.07.1981.

Kuźniar R., Droga do wolności, Warszawa 2008, s. 33, 26.

Statut Uchwała Programowa z Aneksem Dokumenty Zjazdu, BIPS, Gdańsk 1981,

Stenogram z posiedzenia z kwietnia można znaleźć w: Posiedzenie KKP 9-10 kwietnia 1981, Seria Dokumenty, Stowarzyszenie Archiwum „Solidarności”, Warszawa 1996, s. 149-199.

Tabako T., Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”: posiedzenie w dniach 11-12.12.1981 r., Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”, Warszawa 2003, s. 268.

Vide, Po co jeździmy, wywiad ze Zbigniewem Bujakiem, Tygodnik Solidarność 1981, nr 34.

Wyszkowski K., „Solidarność" we Francji, Tygodnik Solidarność 1981, nr 31, s. 4-5.

Zespół Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”, Stenogram Posiedzenia Komisji Programowej I KZD NSZZ „Solidarność”, s. 33, http://archsol.pl/pliki/KomisjaProgramowaKZD.doc, odczyt z dn.12.10.2010.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism