Porównanie metod oznaczania ilościowego związków cyjanogennych w surowcach zielarskich

Henryk Różański, Anna Pietrasz, Izabela Betlej, Joanna Anglart-Różańska, Angelika Uram, Grzegorz Domański, Mikhael Hakim

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HERB.2015.009

Abstrakt


Praca omawia metody wykrywania i ilościowego oznaczania związków cyjanogennych w roślinach. Charakteryzuje właściwości i znaczenie toksykologiczne oraz farmakologiczne wybranych substancji cyjanogennych.

Słowa kluczowe


związki cyjanogenne; nitrylozydy; cyjanowodór; fitotoksykologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Evans W.Ch., Pharmacognosy. Saunders, Elsevier Limited 2002, s. 327–329.

Kączkowski J., Biochemia roślin, t. 2, Metabolizm wtórny, PWN Warszawa 1993, s. 203–207.

Miller L.P., Phytochemistry, t. I, Van Nostrand Reinhold Company New York, Cincin-nati, Toronto, London, Melbourne 1973, s. 298–311.

Czapek F., Biochemie der Pflanzen, t. III, Velrag von Gustav Fischer, Jena 1925, s. 205–220.

Büchner S., Fitochemia roślin leczniczych, PZWL, Warszawa 1955, s. 482–488.

Rimpler H., Biogene Arzneistoffe, Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart 1999, s. 185.

Wiorogórski W., Słownik środków lekarskich, Unitas, Warszawa 1914, s. 120–121.

Supniewski J., Podręcznik farmakologji. Nakładem Warszawskiej Ajencji Wydawniczej Delta Sp. z o.o., Warszawa 1935, s. 306.

Różański H.: Surowce roślinne stosowane w fitoterapii schorzeń układu oddechowego, Z nami zdrowiej. Magazyn dla Farmaceutów, 2008, 8 s. 15–19.

Rochleder F., Phytochemie, Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1854, s. 20–23.

Gibbs R. D., Chemotaxonomy of Flowering Plants, t. 1, McGill-Queen’s University Press, Montreal and London 1974, s. 629–635.

Dutkiewicz T., Chemia toksykologiczna, PZWL Warszawa 1968, s. 406–408.

Szymczyk F., Analiza toksykologiczna, PZWL Warszawa 1959, s. 34–41.

Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, część 2., PWN, Warszawa 1997, s. 272–273.

Defour D, O’Brien G. M., Best R., Cassava flour and starch: progress in research and development, CIRAD, CIAD, Columbia 2002, s. 157.

Różański H., Zaburzenia składu chemicznego roślin leczniczych, pastwiskowych i warzywnych pochodzących z gleb i wód zanieczyszczonych ropą naftową oraz pro-duktami ropopochodnymi, w: Techniczne i społeczne aspekty gospodarki odpadami. III Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Poznań 1999, s. 364–374.

Różański H., Włodkowic D., Skutki oddziaływania zanieczyszczeń ropopochodnych na środowisko przyrodnicze, Wszechświat 2002, 103, 07–09, s. 223–225.

Różański H., Materiały do ćwiczeń z biochemii. Skrypt, PWSZ Krosno 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism