Fitoterapia stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej

Dariusz Jałoza, Magdalena Kamińska-Jałoza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HERB.2015.006

Abstrakt


Zioła są znane od wieków, podobnie jak ich korzystny wpływ na organizm ludzki. Obecnie na rynku pojawia się wiele leków i preparatów roślinnych, które są wykorzystywane także w stomatologii. Jama ustna jest to początkowy odcinek przewodu pokarmowego człowieka, gdzie następuje wstępna, mechaniczna obróbka pokarmu i przygotowanie go do dalsze-go trawienia. Stan zapalny jamy ustnej jest uporządkowanym procesem rozwijającym się w tkance unaczynionej pod wpływem czynnika uszkadzającego. Do jego objawów można zaliczyć między innymi: ból, krwawienie, rozpulchnienie dziąseł, plamy na języku, afty, pleśniawki, nieprzyjemny zapach z ust (halitoza), zwiększoną produkcję śliny. W schorzeniach jamy ustnej zastosowanie mają przede wszystkim zioła o właściwościach ściągających, przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych, takie jak: szałwia lekarska, tymianek pospolity, mięta pieprzowa, rumianek pospolity i inne. Stosowanie fitoterapii w różnych schorzeniach jamy ustnej jest udowodnione naukowo. Zioła działają w sposób delikatny, ale skuteczny, w związku z czym świetnie sprawdzają się jako środki profilaktyczne.

Słowa kluczowe


fitoterapia; lek roślinny; jama ustna; stan zapalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arabska-Przedpełska B., Pawlicka H., Współczesna endodoncja w praktyce, Bestom DENTOnet.pl, Łódź 2011, s. 33.

Balch P. and Balch J., Prescription for Nutritional Healing, Avery Publishing, wyd. 3., 2000, s. 94.

Dąbrowska B., Podręczny słownik medyczny łacińsko-polski i polsko-łaciński, PZWL, Warszawa 1997, s. 662.

Geoff Burnie i inni, Botanica. Rośliny ogrodowe, Könemann, Haga 2005.

Kohlmunzer S., Farmakognozja, Podręcznik dla Studentów Farmacji, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wydanie V, Warszawa 2012.

Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J. (red.), Fitoterapia i leki roślinne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Matuszkiewicz W., Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Mazerant-Leszkowska A., Mała księga ziół, Instytut Wydawniczy Związków Zawodo-wych, Warszawa 1990.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Vascular Plants of Poland – A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski, Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, Kraków 1995.

Piekarz M., Lingua Latina medicinalis, Medycyna Praktyczna, 1996.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Farmakopea Polska X., Urząd Rejestracji Pro-duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2014.

Popielarska-Konieczna M., Słownik szkolny: biologia, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003.

Rutkowski L., Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Spyrka A., Panacea lipiec–wrzesień 2010, 3(32), s. 10–12.

Szewczak M., Co ma piernik... do dentysty, Pochodnia, marzec 2010, 3(870).

Szweykowska A., Szweykowski J., Słownik botaniczny, wyd. II. zmienione i uzupełnione, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003, s. 516–517.

http://archive.is/Buk3T.[18] http://botany.si.edu/ing/.

http://intermen.pl/content/view/84/49/.

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3314.

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1.php?id=1471458.

http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxgenform.pl?language=en.

http://www.asianonlinerecipes.com/herbs-health/clove-healing-properties.php.

http://www.himavanti.org/pl/c/uzdrawianie/ziololecznictwo-fitoterapia-zielarstwo-ros-liny-lecznicze-czyli-ziola-w-terapii-i-leczeniu.

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/.

http://www.studencimedycyny.pl/a/Ziolowe_mieszanki_naturalna_recepta_na_stany_zapalne_jamy_ustnej-1388.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism