”Quaestio ethica et politica, utrum honestum natura constet, an vero tantum opinione” by Francisco Tidicaeus : introduction, translation from Latin and commentary

Tomasz Dreikopel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.014

Abstract


The study consists of the introduction, translation and commentary to the text written at the beginning of the 1580s by Franciscus Tidicaeus (1554–1617) a doctor of Philosophy and Medicine, a medical doctor and professor in the Academic Gymnasium School in Toruń. The text was published in 1609.


Keywords


ancient philosophy; ancient ethics; the reception of ancient philosophy; Aristotle; Plato; Cicero; Franciscus Tidicaeus

Full Text:

PDF (Polish)

References


Abramowiczówna, Zofia, red. 1958–1965. Słownik grecko-polski. t. 1-4. Warszawa: PWN.

Arystoteles. 2002. „Etyka nikomachejska”, przekł. D. Gromska. W Arystoteles. Dzieła wszystkie. t. 5. Warszawa: PWN.

Arystoteles. 1988. Retoryka. Poetyka, przekł. H. Podbielski. Warszawa: PWN.

Cicero, Marcus Tullius. 1950. De legibus, ed. K. Ziegler. Heidelberg: B. G. Teubner.

Cyceron, Marek Tuliusz. 1960–1961. „O prawach, O powinnościach, O najwyższym dobru i złu”, przekł. W. Kornatowski. W Cyceron, M. Tuliusz. Pisma filozoficzne. t. 2-3. [B.m.w.]: PWN.

Danielewicz, Jerzy, oprac. 1996. Liryka starożytnej Grecji. Warszawa–Poznań: PWN.

Dreikopel, Tomasz. 2010. Recepcja poglądów etycznych Arystotelesa w Isagoge ethica i Aristotelis de virtutibus libellus Franciszka Tidicaeusa. Olsztyn: Wyd. Littera.

Joachmowicz, Leon. 1977. Seneka. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Narecki, Krzysztof. 2003. „Słownik terminów Arystotelesowych”. W Arystoteles, Dzieła wszystkie. t. 7, 12–127. Warszawa: PWN.

Owidiusz. 1995. Metamorfozy, przekł. A. Kamieńska, S. Stabryła. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Platon. 1999. Dialogi, przekł. W. Witwicki. t. 1-2. Kęty: Antyk.

Plezia, Marian, red. 1998–1999. Słownik łacińsko-polski. t. 1-5. Warszawa: PWN.

Reale, Giovanni. 1994–2002. Historia filozofii starożytnej, przekł. E. I. Zieliński. t. 1-5. Lublin: Wyd. Naukowe KUL.

Tidicaeus, Franciscus. 1609. Quaestio ethica et politica, utrum honestum natura constet, an vero tantum opinione. Lipsiae: Impensis H. Grosii.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Add comment

Partnerzy platformy czasopism