Catechisms for children and young people in the years 1945–1949

Grażyna Lewandowicz-Nosal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.008

Abstract


The article discusses catechisms for children and youth published in Poland in the years 1945-1949. The bibliography includes 58 catechisms. What is a characteristic feature of the genre is its visible standardization, adaptations and shortened versions. Catechisms were written by priests. Most of them were published in 1949. The most significant publishers were diocesan curias in Katowice, Kielce, Olsztyn, monastic and secular publishing houses. The presented material was examined on the basis of the copies preserved in the National Library. The collection was divided into the following sub-sections: 1. Catechisms preparing to the first confession and communion, 2. General/shortened catechisms, 3. Catechisms for the youth.

Keywords


catechisms; children and youth; Poland; 1945-1949; history

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bilicka, Beata. 2009. Kościół w polskich katechizmach i podręcznikach do nauki religii dla dzieci i młodzieży w latach 1945–2001. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Doppke, Jan. 1998. Katechizacja w Polsce 1945–1990. Pelplin: Bernardinum.

Dudek, Antoni. Gryz, Ryszard. 2003. Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989). Kraków: Znak.

Kądziela, Paweł. 1990. Kościół a Państwo w Polsce 1945–1965. Wrocław: Biblioteczka „Nowego Życia”.

Kondek, Stanisław, Adam. 1993. Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944–1949. Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Kondek, Stanisław, Adam. 1999. Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948–1955. Warszawa: Biblioteka Narodowa.

[Czekalski, Ryszard]. 2003. Słownik katechetyków polskich XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Socha, Irena. 2001. „Zabawa święta duszy młodocianej – o książce religijnej”. W „Przykładne, użyteczne i zabawne”. O polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zieliński, Zygmunt. 2003. Kościół w Polsce 1944–2002. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Żaryn, Jan. 2003. Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944–1989). Warszawa: „Neriton”, Instytut Historii PAN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism