Books which gathered wide popular readership – the 19th century editions of Romantic works stored in the Library of the Faculty of Languages in NCU

Milena Śliwińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2011.006

Abstract


The article presents the 19th century editions of works of Romantic writers, stored now in the Library of the Faculty of Languages in NCU, which was created when the Chair of Polish philology was established. The author discussed the following editions: of Adam Mickiewicz (Zywila. Légende Lithuanienne par Adam Mickiewicz, Paris 1866; Poezye Adama Mickiewicza, vol. 2, Petersburg 1829; Adama Mickiewicza Dziadow czesc trzecia Paris 1833; Poezye Adama Mickiewicza, vol. 1, 3, 5-8, Paris 1838), of Wincenty Pol (Kilka kart z krwawego rocznika, Leipzig 1864; Poezye Wincentego Pola, vol. I-V (Dziela Wincentego Pola wierszem i proza, series: I, vol. I, III, V, VII, IX), Lviv 1875-1878), of Zygmunt Krasinski (Niedokonczony poemat, Paris 1862; Listy Zygmunta Krasinskiego do Konstantego Gaszynskiego, Lviv 1882; Listy Zygmunta Krasinskiego do Adama Soltana, Lviv 1883), of Teofil Lenartowicz (Aniol ziemi. Srebrny spiew by T. L., in Lviv 1870; Album wloskie by Teofil Lenartowicz, in Lviv 1870), of Konstanty Gaszczynski (Pisma prozatorskie by Konstanty Gaszynskiy, Leipzig 1875). The article also discusses the rules according to which books gathered wide readership, such as the censorship, the wealth of readers, difficult conditions of the development of literary life, the division into emigration culture and home culture, liberation ideas included in the text.

Keywords


Adam Mickiewicz; history of book; Konstanty Gaszczyński; Teofil Lenartowicz; Romantic; University Library in Toruń; Wincenty Pol; Zygmunt Krasiński

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adamczyk Z. J., Cenzura, [w:] Słownik literatury XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2002.

Dunin J., Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wiek, Łódź 1982.

Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia. Lata 1881-1900, t. 2, Kraków 1907.

Estreicher K., Bibliografia polska XIX. stólecia, t. 3, 6, 10, Kraków 1876-1883.

Gaszyński K., Pisma prozaiczne, Lipsk 1874.

Gaszyński K., Przedmowa, [w:] Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego, Lwów 1882.

Goliński Z., Edytorstwo, [w:] Słownik literatury XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2002.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Kowalczykowa A., Francusko-polskie związki literackie, [w:] Słownik literatury XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2002.

[Krasiński Z.], Niedokończony poemat, Paryż 1862.

L[enartowicz] T., Anioł ziemi: srebrny śpiew, Lipsk 1866.

Lenartowicz T., Album włoskie, Lwów 1872.

Listy Zygmunta Krasińskiego do Adama Sułtana, Lwów 1883.

Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego, Lwów 1882.

Mickiewicz A., Adama Mickiewicza Dziadów część trzecia, Paryż 1833.

Mickiewicz A., Poezye, t. 2, Wilno 1823.

Mickiewicz A., Poezye Adama Mickiewicza, t. 2, Petersburg 1829.

Mickiewicz A., Poezje Adama Mickiewicza, t. I, III, V-VIII, Paryż 1838.

Mickiewicz M., Wstęp [do:] A. Mickiewicz, Zywila. Légende Lithuanienne, Paryż 1866.

[Pol W.], Kilka kart z krwawego rocznika, Lipsk 1864.

Pol W., Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą, Seria I, t. I-III, V, VII: Poezye Wincentego Pola, t. I, Lwów 1875-1878.

Prokofiewa D. S., Carska cenzura i literatura polska drugiej połowy XIX wieku – początku XX wieku, Ruch Literacki, 1970, z. 3.

Semkowicz A., Bibliografia utworów Adama Mickiewicza, Warszawa 1958.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1966–1980, t. 1, red. J. Bełkot, Toruń 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism