Library and sending-receiving relations: conditions of the cooperation with the user in the information society

Małgorzata Bródka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.011

Abstract


The aim of the article is to present communication conditions and relations in the information society taking into account the role of a university library. The starting point is to understand the communication process on the one hand  as the manner to transmit information, and on the other hand as the way to create sending-receiving relations. The author analyzes the functioning of the library in the Internet society and the influence of electronic devices on its activity. The aim of the article is to show the relations between traditional and virtual manners of communication and to underline the role of communication in the future development of the library.

Keywords


library; information society; electronic communication; sending-receiving relations

Full Text:

PDF (Polish)

References


Aleksandrowicz, Renata, Rusińska-Giertych, Halina. 2015. „Wstęp”. W Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. Renata Aleksandrowicz i Halina Rusińska-Giertych, nlb. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Babik, Wiesław. 2013. „Biblioteka akademicka na rozdrożu: o współczesnych przemianach w środowisku informacyjnym” [online], [dostęp 9 II 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=14028.

Dobek-Ostrowska, Bogusława. 2004. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Goban-Klass, Tomasz. 2004. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gogołek, Włodzimierz. 2010. Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania kategorie i paradoksy. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Golka, Marian. 2005. „Czym jest społeczeństwo informacyjne?” [online], [dostęp 5 II 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/userfiles/33/Czym_jest__spoleczenstwo_informacyjne.pdf.

Górski, Adam. 1997. Informacja naukowa na tle przeobrażeń procesów komunikacji społecznej i jako wyzwanie gospodarki rynkowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Grzenia, Jan. 2008. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kulczycki, Emanuel. 2012. „Teoretyzowanie komunikacji” [online], [dostęp 16 III 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.handle.net/10593/2236.

Kulczycki, Emanuel. 2011. „TOP 10: podręcznik do komunikacji społecznej”. W Warsztat badacza [online], [dostęp 8 II 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/top-10-podrecznik-do-komunikacji-spolecznej/.

Kulczycki, Emanuel, Wendland, Michał. 2014. „O kulturalistycznej teorii komunikacji”. Kultura–Media–Teologia 16: 9–25.

Mikołajczyk, Zofia. 1999. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowina Konopka, Maria. 2006. „Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego”. W Społeczeństwo inform@cyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, red. Marta Witkowska i Kamila Cholawo-Sosnowska, 13–58. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Sobkowiak, Barbara. 1998. „Komunikowanie społeczne”. W Współczesne systemy komunikowania, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 11–21. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojciechowska, Maja. 2006. „Zarządzanie wiedzą i informacją w placówkach bibliotecznych i ośrodkach informacji” [online], [dostęp 5 III 2017]. http://www.academia.edu/5139435/Zarz%C4%85dzanie_wiedz%C4%85_i_informacj%C4%85_w_plac%C3%B3wkach_bibliotecznych_i_o%C5%9Brodkach_informacji.

Wojciechowski, Jacek. 2010. Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism