Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym

Małgorzata Bródka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.011

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie komunikacyjnych uwarunkowań i zależności w społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem roli biblioteki akademickiej. Punktem wyjścia jest tradycyjne pojmowanie procesu komunikacyjnego jako z jednej strony sposobu przekazywania informacji, z drugiej, nawiązywania relacji nadawczo-odbiorczych. W horyzoncie rozważań znalazła się analiza funkcjonowania biblioteki w społeczeństwie sieci, i wpływ elektronicznych narzędzi przekazywania informacji na jej działalność. Artykuł ma wskazać powiązania pomiędzy tradycyjnymi i wirtualnymi sposobami porozumiewania się oraz podkreślić rolę komunikacji w przyszłym rozwoju biblioteki.

Słowa kluczowe


biblioteka; społeczeństwo informacyjne; komunikacja elektroniczna; relacje nadawczo-odbiorcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrowicz, Renata, Rusińska-Giertych, Halina. 2015. „Wstęp”. W Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. Renata Aleksandrowicz i Halina Rusińska-Giertych, nlb. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Babik, Wiesław. 2013. „Biblioteka akademicka na rozdrożu: o współczesnych przemianach w środowisku informacyjnym” [online], [dostęp 9 II 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=14028.

Dobek-Ostrowska, Bogusława. 2004. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Goban-Klass, Tomasz. 2004. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gogołek, Włodzimierz. 2010. Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania kategorie i paradoksy. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Golka, Marian. 2005. „Czym jest społeczeństwo informacyjne?” [online], [dostęp 5 II 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/userfiles/33/Czym_jest__spoleczenstwo_informacyjne.pdf.

Górski, Adam. 1997. Informacja naukowa na tle przeobrażeń procesów komunikacji społecznej i jako wyzwanie gospodarki rynkowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Grzenia, Jan. 2008. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kulczycki, Emanuel. 2012. „Teoretyzowanie komunikacji” [online], [dostęp 16 III 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.handle.net/10593/2236.

Kulczycki, Emanuel. 2011. „TOP 10: podręcznik do komunikacji społecznej”. W Warsztat badacza [online], [dostęp 8 II 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/top-10-podrecznik-do-komunikacji-spolecznej/.

Kulczycki, Emanuel, Wendland, Michał. 2014. „O kulturalistycznej teorii komunikacji”. Kultura–Media–Teologia 16: 9–25.

Mikołajczyk, Zofia. 1999. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowina Konopka, Maria. 2006. „Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego”. W Społeczeństwo inform@cyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, red. Marta Witkowska i Kamila Cholawo-Sosnowska, 13–58. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Sobkowiak, Barbara. 1998. „Komunikowanie społeczne”. W Współczesne systemy komunikowania, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 11–21. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojciechowska, Maja. 2006. „Zarządzanie wiedzą i informacją w placówkach bibliotecznych i ośrodkach informacji” [online], [dostęp 5 III 2017]. http://www.academia.edu/5139435/Zarz%C4%85dzanie_wiedz%C4%85_i_informacj%C4%85_w_plac%C3%B3wkach_bibliotecznych_i_o%C5%9Brodkach_informacji.

Wojciechowski, Jacek. 2010. Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Dodaj komentarz:

Partnerzy platformy czasopism