FAILURE OF THE MARKET, STATE AND ECONOMICS FROM THE PERSPECTIVE OF THE FINANCIAL CRISIS

Janina Godłów-Legiędź

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.012

Abstract


The perennial conflict between the supporters of market solutions and interventionism is based on contrasting the market with  regulation. The aim of this article is to analyze the opportunities and threats faced by alternative regulation mechanisms from the perspective of the crisis in the global economy, as well as to give an account of contemporary economics from this angle. The article is focused around three hypotheses. First, it is a mistake to put the market system and regulation in opposition to each other. Second, the underlying cause of the crisis is the violation of classical liberalism rules resulting both from politics and the methodology of contemporary economics. Third, critical analysis of the methodology and logic of the development of 20th century economic thought may point to a systematic error in the doctrines which have dominated mainstream economics.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Blaug M., The Formalist Revolution of the 1950s, „Journal of the History of Economic Thought” 2003, nr 2.

Burchardt K., Przemiany w myśleniu o kryzysach gospodarczych, [w:] O kryzysie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Res Publica, Warszawa 1990.

Burda Z., Fizyka i zarządzanie ryzykiem finansowym, http://postepy.fuw.edu.pl/zjazdy/2005-Warszawa/PF-2006-3-Burda.pdf [dostęp: 10.10.2009].

Colander D. i in., The Financial Crisis and Systematic Failure of Academic Economic, http://www.debtdeflation.com/blogs/wp-content/uploads/papers/Dahlem_Report_EconCrisis021809.pdf [dostęp: wrzesień 2009].

Demsetz H., Information and efficiency: another viewpoint, [w:] Market Failure or Success. The New Debate, red. T. Cowen, E. Crampton, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2002.

Energy Information Administration. Official Energy Statistics from the US Government, http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/data_publications/petroleum_marketing_annual/historical/2008/pdf/pmatab1.pdf [dostęp: październik 2009].

Godłów-Legiędź J., Model socjalizmu rynkowego Oskara Langego a spór o paradygmat ekonomii, [w:] Z. Sadowski (red.) Oskar Lange a współczesność, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005.

Hayek F.A., Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.

Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Kowalik T., Kapitalizm kasyna, [w:] Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej. Przyczyny, analizy prognozy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.

Marciano A., Value and Exchange in Law and Economics: Buchanan versus Posner, “Review Austrian Economics” 2007, nr 2-3.

Makowski L., J. Ostroy J., Perfect Competition and the Creativity of the Market, “Journal of Economic Literature” 2001 nr 2.

Nelson R.R., Bringing institutions into evolutionary growth theory, Journal of Evolutionary Economics” 2002, nr 12.

North D.C., Institutions, Organizations and Market Competition, http://129.3.20.41/eps/eh/papers/9612/9612005.pdf [dostęp: wrzesień 2009].

Orłowski W.M., Świat, który oszalał czyli poradnik na ciekawe czasy, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008.

Prigogine I., Stengers I., Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.

Schotter A. The Economic Theory of Social Institutions, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Smith A., Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Snowdon B. , Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Scholes M.S., Derivatives in a Dynamic Environment, Nobel Lecture, December 9, 1997, s. 141. http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1997/scholes-lecture.pdf [dostęp: październik 2009].

Wade Hands D., Did Milton Friedman’s Methodology License the Formalist Revolution, “Journal of Economic Methodology” 2003, nr 4.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism