Wybrane aspekty starości i starzenia się. Red. Mariola Świderska. Seria: Publicystyka i Prace Studentów, nr 4. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2018, ss. 212, ISBN: 978-83-64971-48-8

Daria Rogowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.019

Abstrakt


Tematyka poruszana w niniejszej publikacji ma charakter ponadczasowy, po- nieważ zagadnienia dotyczące procesu starzenia się i starości są kwestiami ciągle obecnymi w społeczeństwach. Z problemami, jakie stanowią przedmiot rozważań niniejszej publikacji, spotyka się niemal każdy człowiek. Zarówno ten znajdujący się właśnie w okresie wczesnej dorosłości, jak i ten znajdujący się w okresie śred- niej dorosłości. Należy pamiętać, iż starość dotknie każdego człowieka, dlatego wydaje się, iż warto poruszać zagadnienia z nią związane, jak i analizować nie tylko jej negatywne konsekwencje czy pozytywne strony, ale także po to, aby oswajać się z jej specyfiką.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism