Uczyć agroekologii w grundtvigiańskim stylu. Przewodnik metodyczny, pod red. Ewy Smuk-Stratenwerth, Tomasza Maliszewskiego, Barbary Tokarskiej, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno” w Grzybowie, Grzybów 2020, ss. 103

Hanna Solarczyk-Szwec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.018

Abstrakt


Uczyć agroekologii w grundtvigiańskim stylu. Przewodnik metodyczny pod red. Ewy Smuk-Straten- werth, Tomasza Maliszewskiego, Barbary Tokarskiej. Publikacja jest pokłosiem projektu z programu Erasmus+ Uczyć podstaw ekologii w grundtvigiańskim stylu (akronim TOL – od angielskiej wersji tytułu projektu), jaki realizowało Stowa- rzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno” w Grzybowie w latach 2017–2020 w partnerstwie z 6 podmiotami edukacji dorosłych z Polski, Danii, Niemiec, Szwajcarii oraz Bułgarii. Stanowi ona kontynuację oraz rozwinięcie publikacji wcześniejszej, tj. Uniwersytety ludowe wobec wyzwań antropocenu. Jak i czego uczyć w XXI wieku. Celem projektu była próba przetestowania tego, jak sprawdza się pedagogika uniwersytetów ludowych w terenach wiejskich współczesnej Europy na przykładzie Polski i Bułgarii.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism