Wprowadzenie

Monika Sulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.010

Abstrakt


W tej zmiennej, trudnej i niepewnej rzeczywistości jest coś, co ciągle przywraca wiarę i nadzieję. Coś, co daje poczucie sensu. A jest to w moim przekonaniu słowo pisane. Wszak człowiek – homo sapiens, to także homo loque- ns – istota posługująca się językiem i mową, istota, która wręcz „staje się” poprzez mowę i język (Chrost, 2017, s. 15). To właśnie „słowo” stało się również „narzę- dziem” do konfrontacji z nową rzeczywistością Autorek tekstów zamieszczonych w prezentowanym numerze „Edukacji Dorosłych”.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Z., Leoncini, T. (2018). Płynne pokolenie. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Chrost, S. (2017). Człowiek – doświadczenie egzystencjalne i autonarracja. Edukacja Dorosłych, nr 1.

Parandowski, J. (1965). Alchemia słowa. Warszawa: PWN, s.134.

Stopińska-Pająk, A. (2020). Wprowadzenie. Edukacja Dorosłych, nr 2.

Terzani, T. (2011). Nic nie zdarza się przypadkiem. Warszawa: Świat Książki, s. 143.

Urbaniak, M. (2014).

Gorzki posmak płynnej nowoczesności. Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej Zygmunta Baumana. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 4.

Tokarczuk, O. (2020). Czuły narrator. Kraków: Wydawnictwo Literackie.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism