Wprowadzenie

Agnieszka Stopińska-Pająk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.001

Abstrakt


Aktualny, 1 numer 2020 roku Edukacji Dorosłych, ukazuje się w czasie szczególnym, czasie pandemii koronawirusa COVID-19. Pandemia jest doświadczeniem nas wszystkich i to nie tylko w Polsce, ale doświadczeniem globalnym, dotykającym ludzi niezależnie od kultury, miejsca, kraju, pozycji społecznej, zamożności etc. To chyba pierwsze w tym wieku tego typu doświadczenie, które sprawia, iż dostrzegamy konieczność ponownego spojrzenia na wiele kwestii społecznych, redefiniowania różnych pojęć, w tym tych dotyczących edukacji, uczenia się. Doświadczenie to unaoczniło nam też, jak radykalnie i niemal natychmiast może się zmienić nasza codzienność, nasze relacje z innymi, z najbliższego oto- czenia, ale także z innymi – tymi bardziej od nas oddalonymi.


Słowa kluczowe


Covid 19; doświadczenie społeczne;

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism