CZTERY POKOLENIA RZECZNICZEK WALKI Z RAKIEM PIERSI W SŁUŻBIE MEDIALNEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Edyta Zierkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.005

Abstrakt


Medialna edukacja raka piersi pojmowana w kategoriach zarówno promocji zdrowia, jak i prewencji choroby, jest obecnie stałym elementem kultury popularnej. W jej realizację zaangażowane są równe grupy społeczne i zawodo- we, a przede wszystkim lekarze, dziennikarze oraz wyleczone pacjentki. W tekście podjęto kwestię zaangażowania się znanych pacjentek w podnoszenie społecznej świadomości raka piersi. Medialną edukację choroby onkologicznej przedstawiono z perspektywy chronologicznej, wyróżniając cztery okresy rzecznictwa raka piersi.


Słowa kluczowe


rzecznictwo raka piersi znane pacjentki, edukacja zdrowotna, mass media.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altman, R. (1996). Waking up, fighting back: The politics of breast cancer. Boston, New York, Toronto, London: Little, Brown and Company.

Bonner, F., Farley, R., Marshall, Ph., Turner, G. (1999). Celebrity and the media. Australian Journal of Communication, nr 1, s. 55–70.

Bonner, F., McKay, S. (2006). The illness narrative: Australian media reporting of Kylie Minogue’s breast cancer. Metro: Media & Education Magazine, nr 148, s. 154–160.

Godzic, W. (2007). Znani z tego, że są znani: Celebryci w kulturze tabloidów. War- szawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Butler Nattinger, A., Hoffmann, R. G., Howell-Pelz, A., Goodwin, J.S. (1998). Effect of Nancy Reagan’s mastectomy on choice of surgery for breast cancer by US women. Journal of American Medical Association, nr 10, s. 762–766.

Casey, G.M., Morris, B., Burnell, M., Parberry, A., Singh, N., Rosenthal, A.N. (2013). Celebrities and screening: A measurable impact on high-grade cervical neoplasia diag- nosis from the “Jade Goody effect” in the UK. British Journal of Cancer, nr 109, s. 1192–1197.

Chapman, S., McLeod, K., Wakefield, M., Holding, S. (2005). Impact of news of celebrity illness on breast cancer screening: Kylie Minogue’s breast cancer diagnosis. Medical Journal of Australia, nr 5, s. 247–250.

Chouliaraki, L. (2010). Post-humanitarianism: Humanitarian communication beyond a politics of pity. International Journal of Cultural Studies, nr 2, s. 107–126.

Domaradzki, J. (2012). Genetyzacja społeczeństwa: Społeczne konsekwencje gene- tyki. Studia Socjologiczne, nr 2, s. 7–26.

Domaradzki, J. (2013). Homo geneticus jako zoon genetikon: Prawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy w dobie ryzyka genetycznego. W: M. Synowiec-Piłat, A. Łaska- -Formejster (red.), Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpre- tacje (s. 15–34), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Domaradzki, J. (2015). DNA i jego metafory. Respectus Philologicus, nr 27, s. 74–87.

Driessens, O., Joye, S., Biltereyst, D. (2012). The X-factor of charity: A critical ana- lysis of celebrities’ involvement in the 2010 Flemish and Dutch Haiti relief shows. Media, Culture and Society, nr 6, s. 709–725.

Dubriwny, T.N. (2009). Constructing breast cancer in the news: Betty Ford and the evolution of the breast cancer patient. Journal of Communication Inquiry, nr 33, s. 104–125.

Ehrenreich, B. (2010). Smile or die: How positive thinking fooled America & the world, London: Granta Books.

Faludi, S. (2013). Reakcja: Niewypowiedziana wojna przeciwko kobietom. Przeł. A. Dzierzgowska. Warszawa: Czarna Owca.

Hajduk-Nijakowska, J. (2013). Casus Angeliny, czyli miejsce celebrity w dyskursie publicznym. W: W.K. Pessel, S. Zagórski (red.), Plaga celebrytów (s. 272–282). Łom- ża: Stopka.

Heath, D., Rapp, R., Taussig, K.-S. (2007). Genetic Citizenship. W: D. Nugent, J. Vincent (red.), A companion to the anthropology of politics (s. 152–167). Blackwell Publishing.

Hermes, J. (1995). Reading women’s magazines. London: Polity Press.

Hewer, P., Hamilton, K. (2012). Exhibitions and the role of fashion in the sustenance of the Kylie Brand mythology: Unpacking the spatial logic of celebrity culture. Marketing Theory, nr 12, s. 411–425.

Jaworski, M. (1995). Najpierw płaczesz. Twój Styl, nr 10, s. 134–135.

Jolie, A. (2013). My medical choice. The New York Times. Pobrane z: https://www.

nytimes.com/2013/05/14/opinion/my-medical-choice.html (10.06.2015).

Kamenova, K., Reshef, A., Caulfield, T. (2014). Angelina Jolie’s faulty gene: Newspa- per coverage of a celebrity’s preventive bilateral mastectomy in Canada, the United

States, and the United Kingdom. Genetics in Medicine, nr 7, s. 522–528.

King, S. (2006). Pink Ribbons, Inc.: Breast cancer and the politics of philanthropy.

Minneapolis: University of Minnesota Press.

Knopf-Newman, M. (2004). Beyond slash, burn, and poison. Transforming breast

cancer stories into action. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press.

Krajowy Rejestr Nowotworów. Pobrane z: http://onkologia.org.pl/ (10.06.2015).

Kushner, R. (1975). Breast cancer. A personal history & an investigative report. New

York, London: Harcourt Brace Jovanovich.

Leopold, E. (1999). A darker ribbon: Breast cancer, women, and their doctors in the

twentieth century. Boston: Beacon Press.

Lerner, B. H. (2001). The breast cancer wars. Fear, hope, and the pursuit of a cure in

twentieth century America. Oxford University Press.

Littler, J. (2006). Celebrity CEOS and the cultural economy of tabloid intimacy. W:

S. Holmes, S. Redmond (red.), Stardom and celebrity: A reader (s. 230–243). Sage.

Lorde, A. (1980). The cancer journals. San Francisco: Spinster, aunt lute.

Łaciak, B. (2006). Polskie seriale obyczajowe jako element dyskursu o problemach

społecznych. Societas/Communitas, nr 2, s. 73–93.

McKay, S., Bonner, F. (1999). Telling stories: Breast cancer pathographies in Austra-

lian women’s magazines. Women’s Studies International Forum, nr 5, s. 563–571.

Metcalfe, D., Price, C., Powell, J. (2010). Media coverage and public reaction to a celebrity cancer diagnosis. Journal of Public Health, nr 33, s. 80–85.

Moore, S. (2010). Ribbon culture. Charity, compassion, and public awareness. Lon- don, New York: Palgrave Macmillan.

Moffett, J. (2003). Moving beyond the ribbon: An examination of breast cancer ad- vocacy and activism in the US and Canada. Cultural Dynamic, nr 3, s. 287–306.

Mukherjee, S. (2013). Cesarz wszech chorób: Biografia raka. Przeł. J. Dzierzgowski, A. Pokojska. Wołowiec: Wyd. Czarne.

Nelkin, D., Lindee, M. S. (2004). The DNA mystique: The gene as a cultural icon. University of Michigan Press.

Noar, S.M., Althouse, B.M., Ayers, J.W., Francis, D.B., Ribis, K.M. (2015). Cancer information seeking in the digital age: Effects of Angelina Jolie’s prophylactic ma- stectomy announcement. Medical Decision Making, nr 35, s. 16–21.

Osuch, J.R., Silk, K., Price, C., Barlow, J., Miller, K., Hernick, A., Fonfa, A. (2012). A historical perspective on breast cancer activism in the United States: from education and support to partnership in scientific research. Journal of Women’s Health, nr 3, s. 355–362.

Patterson, J.T. (1987). The dreadful disease: Cancer and modern American culture. Cambridge, London: Harvard University Press.

Polski Słownik Medyczny (1981). Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Reagan, L. (1997). Engendering the dread disease: Women, men, and cancer. Ameri- can Journal of Public Health, nr 11, s. 1779–1787.

Rose, N., Novas, C. (2005). Biological citizenship. W: A. Ong, S. Collier (red.),

Global assemblages. Technology, politics, and ethics as anthropological problems

(s. 439–463). Malden, Oxford, Carlton: Blackwell.

Sulik, G. (2010). Pink ribbon blues: How breast cancer culture undermines women’s

health. Oxford, New York: Oxford University Press.

Sulik, G. (2013). What cancer survivorship means. Virtual Mentor, nr 8, s. 697–703.

Tataru, L. (2012). Celebrity stories as a genre of media culture. Journal of Teaching and Education, nr 6, s. 15–21.

Thorne, S.E., Murray, C. (2000). Social constructions of breast cancer. Health Care for Women International, nr 21, s. 141–159.

Yalom, M. (2012). Historia kobiecych piersi. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Zierkiewicz, E. (2011). Upolitycznienie raka piersi: Cierpienie osobiste wyniesione do rangi nobilitującego stygmatu – Dzienniki rakowe Audre Lorde a polskie Amazonki. W: K. Stańczak-Wiślicz (red.), Zapisy cierpienia (s. 59–71), Wrocław: Chronicon.

Żbikowska, K., Izdebski, P., Haus, O. (2015). Funkcjonowanie psychologiczne ko- biet z mutacją genu BRCA1 i/lub BRCA2 – przegląd badań. Onkologia w Praktyce Klinicznej, nr 2, s. 100–111.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism