Vol 48, No 2 (2016)

Spis treści

Studia i artykuły

Stanisław Żerko
PDF
3-24
Łukasz Adamski
PDF
25-47
Krystyna Piórkowska
PDF
49-74
Jerzy Bednarek
PDF
75-92
Tadeusz Wolsza
PDF
93-114
Katarzyna Maniewska
PDF
115-134
Wojciech Kucharski
PDF
135-148

Materiały

Agenci na fali. Listy współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa do „Fali 49”
Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak
PDF
149-161

Artykuły recenzyjne i recenzje

Intymność okupacyjna
Krzysztof Kosiński
PDF
163-173
Przyczynek do badań elit komunistycznych czasów PRL. Uwagi na marginesie biografii Romana Zambrowskiego
Piotr Gontarczyk
PDF
174-208
Recenzje
 
PDF
208-258

Życie naukowe

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polska i Jugosławia po II wojnie światowej” Bydgoszcz, 30 IX–1 X 2015 r.
Paweł Wawryszuk, Nebojša Stambolija
PDF
259-261
„Gułag. Struktury, kadry, więźniowie”. Sprawozdanie z konferencji
Dariusz Rogut
PDF
263-266

In Memoriam

Wojciech Franciszek Rojek (1954–2015). Wspomnienie o profesorze
Przemysław Marcin Żukowski
PDF
267-275

Listy do redakcji

List do redakcji „Dziejów Najnowszych” w sprawie książki: E. Marat, M. Wójcik, Made in Poland. Opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik, Wydawnictwo „Wielka Litera Sp. z o.o.”, Warszawa 2014
Hanna Rybicka
PDF
277-280


Partnerzy platformy czasopism