Vol 50, No 4 (2018)

Spis treści

Studia i artykuły

Wojciech Materski
PDF
5-30
Krzysztof Jasiewicz
PDF
31-56
Marcin Przegiętka
PDF
57-78
Paweł Wawryszuk
PDF
79-95
Mirosław Sikora
PDF
97-154
Robert Skobelski
PDF
155-179
Michał Siedziako
PDF
181-200

Dyskusje i polemiki

Czy bracia Hryć byli polskimi mordercami Żydów? Czyli uwagi na temat naukowej wiarygodności badań prof. Barbary Engelking
Piotr Gontarczyk
PDF
201-224

Materiały

Raport Komitetu Narodowego Polskiego o sytuacji w I pułku strzelców polskich (lipiec 1917 r.)
Krzysztof Kawalec
PDF
225-238

Autoreferaty

Ku Rzeczypospolitej Socjalistycznej. Studium z dziejów myśli politycznej PPS (1929–1939)
Kamil Piskała
PDF
239-251
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu w latach 1945–1954. Powstanie – struktura – działalność operacyjna
Rafał Kościański
PDF
253-262

Artykuły recenzyjne i recenzje

Państwowa edukacja w konfrontacji z nauczaniem Kościoła. Uwagi na marginesie książki Marka Jakubiaka Relacje państwo-Kościół katolicki na tle polityki oświatowo-wychowawczej sanacji, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 193
Przemysław Sołga
PDF
263-272
O Polakach i Ukraińcach na Wołyniu w 1943 r. Kilka polemicznych uwag z okazji publikacji książki Bohdana Huda, Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, wyd. 2 rozsz. i uzup., Warszawa 2018
Andrzej Leon Sowa
PDF
273-280
Wierzchowiny i NSZ. Uwagi krytyczne na marginesie książki Mariusza Bechty i Wojciecha J. Muszyńskiego Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956
Mariusz Zajączkowski
PDF
281-298
Recenzje
 
PDF
299-306

Życie naukowe

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku”, Belgrad, 27–28 IX 2018 r.
Paweł Wawryszuk, Nebojša Stambolija
PDF
307-312
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Oblicza Niepodległej. Państwo i społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej”, Kraków, 25–26 X 2018 r.
Mateusz Hübner
PDF
313-317

Listy do redakcji

List do Redakcji „Dziejów Najnowszych”. Sprostowanie
Krzysztof Kosiński
PDF
319
Instrukcja wydawnicza
 
PDF
320


Partnerzy platformy czasopism