Vol 47, No 4 (2015)

Spis treści

Studia i artykuły

Henryk Bartoszewicz
PDF
3-39
Przemysław Różański
PDF
41-68
Marek Sioma
PDF
69-81
Marek Kazimierz Kamiński
PDF
83-93
Adrian Jusupović
PDF
95-118
Andrzej Paczkowski
PDF
119-146
Tomasz Kozłowski
PDF
147-159
Antoni Dudek
PDF
161-175

Autoreferaty

Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1956–1971
Paweł Wawryszuk
PDF
177-182

Artykuły recenzyjne i recenzje

Generała pomnik ze spiżu... Uwagi i refleksje na marginesie lektury biografii Juliana Stachiewicza
Krzysztof Kloc
PDF
183-192
Recenzje
 
PDF
192-217

Życie naukowe

Sprawozdanie z konferencji naukowej: Modernities, Transformations and Evolving Identities in post–1945 Poland, Oksford, 11–12 VI 2015 r.
Jakub Szumski
PDF
219-222
Sprawozdanie z konferencji naukowej: „«Ł» jak «Łączka». Technika i medycyna w służbie pamięci narodowej”, Politechnika Warszawska, 1 VI 2015
Marek A. Jakubiak
PDF
223-227
Autorzy
 
PDF
228


Partnerzy platformy czasopism