Vol 49, No 2 (2017)

Spis treści

Studia i artykuły

Janusz Odziemkowski
PDF
5-14
Jacek Piotrowski
PDF
15-24
Marek Dutkiewicz
PDF
25-37
Przemysław Waingertner
PDF
39-51
Mariusz Wołos
PDF
53-63
Marek Białokur
PDF
65-79
Tadeusz Wolsza
PDF
81-98
Renata Król-Mazur
PDF
99-129
Halina Parafianowicz
PDF
131-157
Tomasz Wiśniewski
PDF
159-168
Paweł Jaworski
PDF
169-188
Janusz Czechowski
PDF
189-204
Andrzej Tamborski
PDF
205-227
Piotr Kołakowski
PDF
229-248
Marek Rodzik
PDF
249-271

Artykuły recenzyjne i recenzje

Tryumf pogańskiego barbarzyństwa
Sebastian Fikus
PDF
273-280
O historii Marynarki Wojennej inaczej
Piotr Mickiewicz
PDF
281-288
Recenzje
 
PDF
289-335

Życie naukowe

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej”, Bełchatów, 27–28 X 2016 r.
Dariusz Rogut
PDF
337-340
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku”, Belgrad, 29–30 IX 2016 r.
Paweł Wawryszuk, Nebojša Stambolija
PDF
341-344
Informacja dla autorów
 
PDF
345


Partnerzy platformy czasopism