Vol 12, No 1 (2019)

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie decyzji nr 705/P-DUN/2018 (Warszawa, 10.04.2018).

Spis treści

Artykuły

Mariana Berliana Ali
11-23
Michał Wojciechowski
25-41
Mieczysław Celestyn Paczkowski
43-69
Zdzisław Pawłowski
71-89

Recenzja

Paweł Adam Podeszwa
93-99


Partnerzy platformy czasopism