Vol 11, No 3 (2018)

Okładka

Vol 11, No 3 (2018): Biblical Thomism IV

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie decyzji nr 705/P-DUN/2018 (Warszawa, 10.04.2018).Partnerzy platformy czasopism