Człowiek w Expositio Evangelii secundum Lucam św. Ambrożego z Mediolanu

Dariusz Zagórski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2020.020

Abstrakt


Nadrzędnym celem wykładu Ambrożego jest wskazanie odbiorcy właściwych środków do osiągnięcia podstawowego celu – zbawienia. Biskup Mediolanu, uświadamiając wiernym ich obecną kondycję, dokłada wszelkich starań, by ułatwić im postęp na drodze wewnętrznego rozwoju. Czyni to piętnując grzechy, przestrzegając przed działaniem szatana, ale przede wszystkim wykorzystuje każdą sposobność, aby z tekstu ewangelicznego wyciągnąć praktyczne wnioski dla dobrego życia chrześcijańskiego, to jest takiego, które po odrzuceniu grzechu, dążyłoby do głębokiego poznania Boga i prawdziwego rozmiłowania się w Nim.


Słowa kluczowe


teologia patrystyczna; święty Ambroży; człowiek; grzech pierworodny; świętość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Teksty źródłowe:

Ambrosius, De Iacob et vita beata = Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis Opera (= SAEMO), vol. 3; introduzione, traduzione, note e indici di R. Palla, Milano – Roma 1982, s. 215-226 (introduzione e bibliografia), s. 228-333 (testo e traduzione).

Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam (Libri I-IV) = Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis Opera (= SAEMO), vol. 11; introduzione, traduzione, note e indici di G. Coppa, Milano – Roma 1978.

Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam (Libri VI-X) = Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis Opera (= SAEMO), vol. 12; introduzione, traduzione, note e indici di G. Coppa, Milano – Roma 1978.

Św. Ambroży, Wykład Ewangelii według św. Łukasza, tłum. W. Szołdrski, PSP 16, Warszawa 1977.

Opracowania:

Bogucki A., Wstęp, w: Św. Ambroży, Hexaemeron, tłum. W. Szołdrski, PSP 4, Warszawa 1969, s. 13-32.

Bogucki A., Wstęp, w: Św. Ambroży, Wykład Ewangelii według św. Łukasza, tłum. W. Szołdrski, PSP 16, Warszawa 1977, s. 9-15.

Dassmann E., La sobria ebbrezza dello spirito, Sacro Monte Varese 1975.

Kamczyk W., Grzeszna kobieta (Łk 7, 36-50) jako obraz Kościoła w nauczaniu św. Ambrożego, VoxP 37 (2017), t. 67, s. 177-195.

Pałucki J., Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996.

Sołomieniuk M., Motyw płaczu w mowach żałobnych św. Ambrożego, TPatr 7 (2010), s. 105-126.

Szabó F., Le Christ Créateur chez saint Ambroise, Roma 1968.

Zagórski D., Chrystus–Bóg w „Hexaemeronie” św. Ambrożego, „Studia Sandomierskie” 14 (2007), z. 1, s. 69–80.

Zagórski D., Jezus Chrystus w „Expositio Evangelii secundum Lucam” św. Ambrożego, „Teologia Patrystyczna” 7 (2010), s. 57-66.

Zagórski D., Ludzka natura Chrystusa w „Hexaemeronie” św. Ambrożego, „Kaliskie Studia Teologiczne” 5 (2006), s. 341-350.

Zagórski D., Oblicza Chrystusa w „Hexaemeronie” św. Ambrożego, Bydgoszcz 2007.

Zagórski D., „Perfectio hominis” nel „De Iacob et vita beata” di s. Ambrogio, VoxP 25 (2005), t. 48, s. 139-152.

Zagórski D., Przebieg aktu pokutnego na podstawie „Komentarza do Psalmu XXXVII” św. Ambrożego, RTK 53 (2006), z. 4, s. 171-183.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism