Symbolika szaty w starożytnych obrzędach katechumenalnych i chrzcielnych

Anna Grzywa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2020.012

Abstrakt


Kościół pierwszych wieków, chcąc jak najlepiej przybliżyć kandydatom do chrztu podstawowe prawdy wiary, bardzo często w czasie przygotowań, a także samej celebracji sakramentalnej, sięgał do symboli znanych z życia codziennego. Artykuł  analizuje symbolikę szaty obecną w starożytnych obrzędach katechumenalnych i chrzcielnych, na podstawie nauczania katechetów z IV wieku (Jan Chryzostom, Teodor z Mopsustii, Cyryl Jerozolimski). Przytacza zatem najważniejsze elementy nauczania katechetów oraz momenty w celebracji, gdzie przywoływany symbol wydaje się szczególnie podkreślany, próbując wskazać przyczyny podobnej praktyki.


Słowa kluczowe


starożytny katechumenat; ryty chrzcielne; katechezy chrzcielne; szata; Ojcowie Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Ambroży z Mediolanu, Wyjaśnienie Symbolu. O tajemnicach, O sakramentach, przekł. L. Gładyszewski, Kraków 2004.

Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, przekł. ks. W. Kania, Kraków 2000.

Giovanni Crisostomo, Le Catechesi Battesimali, Luciano Zappella (red), Milano 1998.

Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne, homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do neofitów, przekł. ks. W. Kania, Lublin 1993.

Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne, homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do neofitów 9–12, przekł. ks. W. Kania, Lublin 1994.

Teodor z Mopsuesti, Le Omelie Battesimali e Mistagogiche Di Teodoro Di Mopsuestia, Coop San Tommaso, Messina 2008.

Opracowania

Daniélou J., Wejście w historię zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, przekł. A. Kuryś, Kraków 1996.

Ferguson E., Baptism in the Early Church. History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries, Cambridge 2009.

Grzywa A., Motyw eschatologiczny w rytach katechumenalnych i chrzcielnych na przykładzie homilii katechetycznych Teodora z Mopsuestii, Ruch Biblijny i Liturgiczny, nr 3 (2017), s. 245–258.

Myszor W., Chrzest i teologia chrztu w „Homiliach katechetycznych” Teodora z Mopsuestii, w: Chrzest na nowo odczytany, J. Decyk (red), Warszawa 2001.

Pavan V., La veste bianca battesimale, indicium escatologico nella Chiesa nei primi secoli, Augustinianum, v. XVIII, (1978), s. 257–271.

Pollok J., Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii, Warszawa 1992.

Riley H.M., Christian initiation. A Comparative Study of the Interpretation of the Baptismal Liturgy in the Mystagogical Writings of Cyril of Jerusalem, John Chrisostom Theodore of Mopsuestia and Ambrose of Milan, Washington 1974.

Schwartz D.L., Paideia and cult. Christian Initiation in Theodore of Mopsuestia, Washington 2013.

Słomka J., Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu, Katowice 2009.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism