Sexuality/ Sexual Purity and Belonging to the 144,000 “Redeemed from the Earth and Purchased from among Mankind” in Light of Rev 14:1–5

Zdzisław Żywica

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2019.007

Abstrakt


Płciowość i czystość seksualna a przynależność do grona 144 000 wykupionych z ziemi i spośród ludzi w świetle Ap 14,1-5

Autor analizuje tekst Ap 14,1-5 by dać odpowiedź na następujące pytania: Czy płeć i czystość seksualna bezwzględnie warunkują przynależność do grona 144 000 osób zgromadzonych na „górze Syjon”? Jeśli tak, to czy do grona „wykupionych” należą jedynie mężczyźni będący dziewicami ubogaconymi pozostałymi dwoma przymiotami, czy też mężczyźni dziewice wraz z tymi, którzy, choć nie są dziewicami, to jednak wiernie naśladują Baranka oraz zawsze mówią prawdę? Jeśli zaś nie, to czy w gronie „wykupionych” są również niewiasty charakteryzujące się tymi samymi atrybutami co mężczyźni?


Słowa kluczowe


144 000; Baranek; dziewice; kłamstwo; pierwociny; bez skazy; naśladować; płciowość; czystość

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Beasly-Murray G.R., The Book of Revelation. New Century Bible Commentary, Grand Rapids 1981.

Cambier J., L’Apocalypse de Saint Jean lue aux chrétiens, Paris 1955.

Charles R.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, II, Edinburgh 1920.

Ellul J., Apocalypse: die Offenbarung des Johannes, Neukirchen 1981.

Giese H., Die Offenbarung des Johannes. Regensburger Neues Testament, Regensburg 1997.

Jankowski A., Apokalipsa św. Jana. Wstęp – Przekład – Komentarz, Poznań 1959.

Kistemaker S.J., Exposition of the Book of Revelation. New Testament Commentary, Grand Rapids 2001.

Lancellotti A., L’Apocalisse, Roma 1970.

Lohse E., Objawienie św. Jana, Warszawa 1985.

MacArthur J., Revelation 11–22, Chicago 2000.

Metzger B.M., A Textual Commentary on the Greek New Testament, London – New York 1971.

Prignet P., L’Apocalisse di S. Giovanni, trad. it. P. Brugnoli, Roma 1985.

Ostański P., Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny Komentarz do Apokalipsy, Ząbki 2005.

Ritt H., Offenbarung des Johannes. Die neue Echter Bibelkommentar zum Neuen Testament 21, Würzburg 1986.

Roloff J., Die Offenbarung des Johannes. Zürcher Bibelkommentare zum Neuen Testament 18, Zürich 1984.

Swete H.B., Commentary on Revelation, Grand Rapids 1977.

Vanni U., L’Apokalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia. Edizione Dehoniane Bologna 17, Bologna 1991.

Bauer W., Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testament und übrigen urchristlichen Literatur, Berlin – New York 19886.

Boismard M. E., L’Apocalypse ou Les Apocalypses de St. Jean, Revue Biblique 56 (1949), s. 507-541.

Brütsch Ch., La clarté de l’Apocalypse, Genève 19665.

Collins A.Y., Feminine Symbolism in the Book of Revelation, Interpetes 1 (1993), s. 20-33.

Concelmann H., yeu/doj, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, B. IX, G.Friedrich (hersg.), Stuttgart – Berlin – Köln 1990, s. 590-599.

Delling G., avparch,, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, B. I, G. Kittel (hersg.), Stuttgart – Berlin – Köln 1990, s. 483-488.

Delling G., parqe,noj, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, B. V, G. Kittel (hersg.), Stuttgart – Berlin – Köln 1990, s. 824-835.

Devine R., The Virgin Followers of the Lamb, Scripture 16 (1964), s. 1-5.

Ford J.M., The meaning of Virgin, New Testament Study 12 (1965-66), s. 293-299.

Hauck F., a;mwmoj, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, B. IV, G. Kittel (hersg.), Stuttgart – Berlin – Köln 1990, s. 835-836.

Hauck F., molu,nw, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, B. IV, G. Kittel (hersg.), Stuttgart – Berlin – Köln 1990, s. 744-750.

Hohnjec N., „Das Lamm - to. avrni,on” in der Offenbarung des Johannes. Eine exegetischtheologische Untersuchung, Roma 1980.

Kittel G., avkolouqe,w, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, B. I, G. Kittel (hersg.), Stuttgart – Berlin – Köln 1990, s. 213-216.

Lindijer C.H., Die Jungfrauen in der Offenbarung des Johannes 14,4, in Fs. J.N. Sevenster, Brill – Leiden 1970, s. 124-142.

Maggini B., L’Apocalisse per una lettura profetica del tempo presente, Assisi 19883.

Power E., A Pretended Interpolation in the Apocalypse (Apoc 14,4s), Biblica 4 (1953), s. 100-115.

Schüssler Fiorenza E., The Followers of the Lamb: Visionary Rhetoric and Social-Politic Situation, Semeia 36 (1986), s. 123-146.

Tambyah T. I., Virgins in Apoc 14, 4, Expository Time 32 (1920-21), s. 139.

Vanni U., L’Apocalisse: ermeneutica, esegesi, teologia, Bologna 1991.

Vanni U., Questi seguono l’agnello dovunque vada (Ap 14, 4), Parola, Spirito e Vita 2 (1980), s. 171-192.

Vanni U., L’Apocalisse: una assemblea liturgica interpreta la storia, Brescia 1995 wyd 8.

Vanni U., La struttura letteraria dell’Apocalisse, Roma 1971.

Weichts W., Die dem Lamme folgen. Eine Untersuchung der Auslegung von Offb 14,1-5 in den letzen 80 Jahren, Theologische Rundschau 75 (1979, s. 372-375.

Żywica Z., Tożsamość stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi. Studium egzegetyczne Ap 14,1-5, Forum Teologiczne I, s. 145-170.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism