“The Ruler” in the Fourth Gospel

Mariana Berliana Ali

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2019.002

Abstrakt


„Władca” w czwartej Ewangelii

Tytuł ὁ ἄρχων w czwartej Ewangelii jest jednoznacznie przypisywany przeciwnikowi Jezusa. Ale czy taka jest intencja Jezusa w odniesieniu do tego określenia? Analiza trzech przypadków jego zastosowania (J 12,31; 14,30; 16,11) ukaże, że można próbować nowej interpretacji Janowego tytułu, która różni się od opinii Ojców Kościoła i większości egzegetów. Artykuł pokaże, że przypisanie tego tytułu Jezusowi jest trwałą hipotezą, która ujawnia, w jaki sposób Jezus w Ewangelii Janowej przygotowuje swoich uczniów na tę godzinę i zapowiada swoje uwielbienie.


Słowa kluczowe


czwarta Ewangelia; „władca świata”; sąd; J 12,31; J 14,30; J 16,11

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Augustinus, In Iohannis Evangelium tractatus, in: Corpus Christianorum 36.

Aquinas, T., Commentary on the Gospel of John, tr. F.R. Larcher, J.A. Weisheipl, Albany, N.Y. 1980.

Beutler, J., Das Johannesevangelium, Freiburg i. Br. 2013.

Brown, R.E., The Gospel according to John, AncB 29; Garden City, NY 1966.

Chrysostom, J., Commentary on Saint John the Apostle and Evangelist, tr. T. A. Goggin, The Fathers of the Church 41; WA, D.C. 1959, 1977.

Elledge, R., Use of the third person for self-reference by Jesus and Yahweh: a study of illeism in the Bible and ancient Near Eastern texts and its implications for Christology, London 2017.

Lampe, G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961.

Léon-Dufour, X., Lecture de l’Évangile selon Jean (4 vol.), Paris 1988–1996; It. tr. Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni, Milano 22007.

Origenes, Fragmenta in evangelium Joannis (in catenis), in E. Preuschen, Origenes Werke, v. 4, Leipzig 1903.

Schnackenburg, R., Il Vangelo di Giovanni I–III, Brescia 1973, 1977, 1981.

Zumstein, J., L’Évangile selon saint Jean 1–12, Genève 2014.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism