The formation of gentile Christ-believing identity vis-à-vis Israel in Ephesians and Barnabas

Lionel J. Windsor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.019

Abstrakt


Kształtowanie się nieżydowskiej tożsamości wierzących w Chrystusa wobec Izraela w Liście do Efezjan i Liście Barnaby

List do Efezjan jest często umieszczany w punkcie środkowym trajektorii wczesnego chrześcijaństwa, między wcześniejszymi zmaganiami Pawła o wypracowanie jedności między żydowskimi i nieżydowskimi chrześcijanami a późniejszymi teologiami zastąpienia. Autor niniejszego artykułu bada tę trajektorię poprzez analizę porównawczą Listu do Efezjan i Listu Barnaby, analizując sposób, w jaki te dwa teksty kształtują pamięć zbiorową swoich odbiorców w odniesieniu do Izraela, jego Pism i symboli. Analiza tych dwóch listów z tej perspektywy podkreśla uderzające różnice, podważając przyjętą trajektorię. Pod tym względem List do Efezjan jest ogólnie rzecz ujmując zgodny z niekwestionowanymi listami Pawłowymi.


Słowa kluczowe


List do Efezjan; List Barnaby; Izrael; teologia zastąpienia; pamięć zbiorowa; tożsamość etniczna.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barth, M., Ephesians, Garden City NY 1974.

Best, E., Ephesians, London 1998.

Bruce, F.F., The Epistles to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians, Grand Rapids MI 1984.

Campbell, W. S., Unity and Diversity in the Church: Transformed Identities and the Peace of Christ in Ephesians, Transformation 25/1 (2008), pp. 15–31. DOI: https://doi.org/10.1177/026537880802500102

Dunning, B.H., Strangers and Aliens No Longer: Negotiating Identity and Difference in Ephesians 2, Harvard Theological Review 99/1 (2006), pp. 1-16. DOI: https://doi.org/10.1017/S001781600600109X

Ehrman, B.D., The Apostolic Fathers Volume II (Loeb Classical Library 25), Cambridge MA 2003.

Esler, P.F., “Remember My Fetters”: Memorialisation of Paul’s Imprisonment, in: Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contributions From Cognitive and Social Science, R. Uro, I. Pyysiäinen, P. Luomanen (eds.), Leiden 2007, pp. 231-58.

Fowl, S.E., Ephesians: A Commentary, Louisville KY 2012.

Gnilka, J., Der Epheserbrief (2nd ed.), Freiburg 1977.

Hakola, R., Social Identities and Group Phenomena in Second Temple Judaism, in: Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contributions From Cognitive and Social Science, R. Uro, I. Pyysiäinen, P. Luomanen (eds.), Leiden 2007, pp. 259-276.

Harrill, J.A., Ethnic Fluidity in Ephesians, New Testament Studies 60/3 (2014), pp. 379-402. DOI: https://doi.org/10.1017/S0028688514000046

Hoehner, H.W., Ephesians: An Exegetical Commentary, Grand Rapids MI 2002.

Hvalvik, R., The Struggle for Scripture and Covenant: The Purpose of the Epistle of Barnabas and Jewish-Christian Competition in the Second Century, Tübingen 1996.

Kok, M., The True Covenant People: Ethnic Reasoning in the Epistle of Barnabas, Studies in Religion 40/1 (2011), pp. 81–97. DOI: https://doi.org/10.1177/0008429810377978

Lincoln, A.T., Ephesians, Dallas TX 1990.

Lowy, S., The Confutation of Judaism in the Epistle of Barnabas, Journal of Jewish Studies 11 (1960), pp. 1-33.

MacDonald, M.Y., Colossians and Ephesians, Collegeville MN 2000.

MacDonald, M.Y., The Politics of Identity in Ephesians, Journal for the Study of the New Testament 26/4 (2004), pp. 419-444. DOI: https://doi.org/10.1177/0142064X0402600403

Martin, R.P., Ephesians, Colossians and Philemon, Louisville KY 1991.

Mouton, E. Memory in Search of Dignity?: Construction of Early Christian Identity through Redescribed Traditional Material in the Letter to the Ephesians, Annali Di Storia Dell’esegesi 29/2 (2012), pp. 133-153.

Paget, J.C., The Epistle of Barnabas: Outlook and Background, Tübingen 1994.

Rader, W.H., The Church and Racial Hostility: A History of Interpretation of Ephesians 2:11-22, Tübingen 1978.

Shkul, M., Reading Ephesians: Exploring Social Entrepreneurship in the Text, London 2009.

Stenschke, C., “Once You Were in Darkness”: The Past of the Readers of Ephesians, European Journal of Theology 23/2 (2014), pp. 123-139.

Talbert, C.H., Ephesians and Colossians, Grand Rapids MI 2007.

Windsor, L.J., Reading Ephesians and Colossians After Supersessionism: Christ’s Mission through Israel to the Nations, Eugene OR 2017.

Wright, N.T., Paul and the Faithfulness of God, Minneapolis MN 2013.

Yee, T.-L.N. Jews, Gentiles and Ethnic Reconciliation: Paul’s Jewish Identity and Ephesians, Cambridge 2004.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism