Ab intus legere Scripturam. The Role of Understanding (intellectus) in the Biblical Exegesis of Thomas Aquinas

Michał Zembrzuski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.026

Abstrakt


Ab intus legere Scripturam. Znaczenie rozumienia (intellectus) w egzegezie biblijnej Tomasza z Akwinu

Celem artykułu jest ukazanie intelektualnego charakteru egzegezy biblijnej Tomasza z Akwinu. Problem przedstawiony jest z perspektywy daru rozumienia (donum intellectus), kontemplacji a także zagadnienia słowa serca (verbum cordis). Egzegeza Tomasza nie jest intelektualistyczna (erudycyjna), nie jest także egzystencjalna, nie polega także wyłącznie na dzieleniu tekstu biblijnego. Egzegeza wyrasta z głębokiego wczytania się w rzeczywistość (poważnego uprawiania metafizyki), poznania tradycji (szczególnie Ojców Kościoła), a także życia religijnego, którego przyczyną jest Bóg (sprawności naturalne i nadnaturalne). 


Słowa kluczowe


Tomasz z Akwinu; intelekt; dar intelektu; kontemplacja; tomizm biblijny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andrzejuk I., Człowiek i kontemplacja. Antropologiczne podstawy poznania Boga w rozumieniu Aleksandra Żychlińskiego, Rocznik Tomistyczny 2 (2013), pp. 169-181.

Bellamah T., Qui primo per verba intenditur – Notes on Thomas’s Understanding of Authorial Intention and Literal Sense, in: M. Paluch, P. Lichacz (eds.), Dominicans adn the Chellenge of Thomism, Warszawa 2012, pp. 261-277.

Bellamah T., The Interpretation of A Contemplative: Thomas’ Commentary «Super Iohannem», in: P. Roszak, J. Vijgen (eds.), Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Quaestions and New Perspectives, Brepols, Turnhout 2015, pp. 229-255.

Gogacz M., Modlitwa i mistyka, Wydawnictwo „Michalineum”, Kraków-Warszawa/Struga 1987.

Goris H., Theology and Theory of the Word, in: M. Dauphinais, B. David, M. Levering, Aquinas the Augustinian, CUA, Washington 2007, pp. 62-78.

Idźkowski J., Próba wyjaśnienia, czym jest kontemplacja według św. Tomasza z Akwinu, in: M. Manikowski (ed.), Człowiek i świat wokół niego. Studia z filozofii średniowiecznej, Wrocław 2008, pp. 65-71.

Milewski D., Rycerz A., Dar rozumu, in: M. Mróz (ed.), Dary Ducha Świętego. Materiały z ćwiczeń, Wyższe Seminarium Duchowne, Toruń 2001, pp. 85-95.

Pinsent A., The Gifts and Fruits of the Holy Spirit, in: B. Davies, E. Stump (eds.), The Oxford Handbook of Aquinas, Oxford University Press 2012, pp. 475-488.

Romaniuk K., O siedmiu Darach Ducha Świętego, Wydawnictwo “M”, Kraków 2013.

Roszak P., Vijgen J., Towards a ‘Biblical Thomism’: Introduction, in: P. Roszak, J. Vijgen (eds.), Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Quaestions and New Perspectives, Brepols, Turnhout 2015, pp. VII-XVI.

Roszak P., Wiarygodność i tożsamość. «Teologia wiary» św. Tomasza z Akwinu i współczesność, WAM, Kraków 2013.

Szyndler L., Zagadnienie «verbum cordis» w ujęciu Tomasza z Akwinu, in: Wokół średniowiecznej filozofii języka, Warszawa 2002, pp. 21-115.

Torrell J.-P., Święty Tomasz z Akwinu. Mistrz duchowy, transl. by A. Kuryś, ”W drodze,” Poznań-Warszawa 2003.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism