Pawłowe rozumienie syneidēsis w Rz 2,9–16

Zdzisław Żywica

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.020

Abstrakt


Analiza egzegetyczna jednostki 2,9–16 oraz jej kontekstu (sekcji 1,18–4,25) pozwala stwierdzić, że Paweł chce tu nadać greckiemu pojęciu sumienie podobny sens i funkcję jaką pełni serce w tradycji biblijnej i judaistycznej. Wychodzi od wykazania, że wszyscy Żydzi i Grecy zgrzeszyli i dlatego znaleźli się w identycznym położeniu względem sprawiedliwości Bożej, pomimo posiadanego przez jednych Prawa objawionego a przez drugich Prawa naturalnego. Skoro Prawo okazało się nieskuteczne na drodze zbawienia ludzkości to oznacza, że straciło ono skuteczność zbawczą, czego dowodem jest nowa inicjatywa zbawcza Boga zrealizowana w dziele usprawiedliwienia wszystkich za darmo, mocą krwi Jezusa Chrystusa (3,25a). Każdy człowiek może dostąpić tejże łaski przez wyznanie wiary w Chrystusa. Jednak żeby dostąpić daru pokoju oraz uczestnictwa w chwale i czci Boga w wieczności wyznawcy Jezusa muszą konsekwentnie formować swoje serca i sumienia nowym Prawem, to znaczy muszą je obrzezać Ewangelią Chrystusa Syna Bożego, która stała się jedyną mocą Bożą wiodącą ku zbawieniu (1,16). Dowodem zaś na tak odnowiony przez Boga porządek zbawczy jest zapowiedziany sąd nad całą ludzkością w dniu ostatecznym, którego dokona On przez Jezusa Chrystusa na podstawie Ewangelii.


Słowa kluczowe


serce; sumienie; syneidēsis; obrzezanie; Prawo; grzech; usprawiedliwienie; Jezus; Ewangelia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aletti J-N., List do Rzymian w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, W.R. Farmer (red.), tłum. M. Żurowska, Warszawa 2000, s. 1411–1455.

Barret C.K., The Epistle to the Romans. Black’s New Testament Commentary, London 19912.

Haldane R., Exposition of the Epistle to the Romans, Escondido 1999.

Janowski B., Der Mensch im alten Israel, Zeitschrift für Theologie und Kirche 102 (2005), s. 143–175.

Krawczyk R., „Prawo wpisane w sercach ludzkich“. Studium egzegetyczno-teologiczne (Rz 2,15), Wiadomości Diecezji Siedleckiej 78, nr 2 (2009), s. 102–111.

Paciorek A., Poganie „przed Chrystusem” według Listu do Rzymian 1–2, Tarnowskie Studia Kościelne 13 (1994), s. 207–228.

Sobański R., Treść Prawa wypisana w sercach (Rz 2,15), Palestra 54, nr 1–2 (2009), s. 80–84.

Szymik S., Starotestamentowe, judaistyczne i grecko-rzymskie pojęcie sumienia, Forum Teologiczne XV (2014), s. 7–21.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism