Dlaczego uczniowie nie mogli opowiadać o przemienieniu Jezusa? Studium Mk 9,9 w kontekście

Artur Malina

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2014.020

Abstrakt


Podczas zejścia z góry przemienienia Jezus nakazał trzem uczniom, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych (Mk 9,9). Powodu tego polecenia zachowania milczenia oraz znaczenia jego ograniczenia czasowego nie można zrozumieć bez uwzględnienia bezpośredniego kontekstu: całego opowiadania o przemienieniu od wstąpienia Jezusa z trzema uczniami na górę aż do ich zejścia z niej. Narracja ta odsłania potrzebę uczniów, by słuchali nieustannie Jezusa oraz zachowali wolność od wpływów innych nauczycieli.


Słowa kluczowe


Ewangelia Marka; analiza narracyjna; przemienienie Jezusa; Mk 9,2–13

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berger K. Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Medytacje do niedzielnych Ewangelii. Rok A, Jedność, Kielce 2010.

Breytenbach C., Nachfolge und Zukunftserwartung nach Markus. Eine methodenkritische Studie, Theologischer Verlag, Zürich 1984.

Egger W., Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 1989.

Heil J.P., The Transfiguration of Jesus: Narrative Meaning and Function of Mark 9:2-8, Matt 17:1-8 and Luke 9:28-36, Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 2000.

Malina A., Mistagogiczny i pedagogiczny charakter przemienienia w narracji Marka (9,2-13), w: Mistagogia a duchowość, red. A. Żądło, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, s. 170-181.

Malina A., Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.

Manicardi E., Il cammino di Gesù nel Vangelo di Marco. Schema narrativo e tema cristologico, Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 1981.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Pallottinum, Poznań–Warszawa 1977.

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza: rozdziały 14–28. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Część II, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism