Droga do wiary poganki Rachab. Teologiczna lektura Joz 2,1–24

Dariusz Dziadosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2013.016

Abstrakt


Historia nierządnicy Rachab umieszczona przez deuteronomistycznego redaktora w otwarciu księgi Jozuego funkcjonuje jako literacki i teologiczny klucz do interpretacji jednego z najbardziej doniosłych wydarzeń z dziejów narodu izraelskiego, którym jest podbój i podział ziemi kananejskiej. Figura Rachab została wkomponowana w epizod zdobycia pierwszego miasta Kanaanu – Jerycha, które w tekście księgi jest ukazywane jako symboliczna brama otwierająca Izraelitom drogę do przejęcia ziemi obiecanej im przez JHWH. W perspektywie teologii deuteronomistycznej obecnej w całym dziele Joz–2 Krl, Rachab staje się uniwersalnym paradygmatem beneficjenta Bożych obietnic, a szczególnie obietnicy wyzwolenia i ziemi. Poprzez swą niewzruszoną wiarę w moc i wierność JHWH (Joz 2,9b–11), poprzez swą mądrość życiową pozwalającą przetrwać najtrudniejsze próby, a także przynależność do najuboższej i najbardziej uciskanej klasy społecznej, Rachab staje się pierwszą osobą wyzwoloną i obdarowaną przez Boga. Jej status społeczny oraz pełna wiary i ufności relacja do Boga jest pokazana jako droga, którą winni podążać wszyscy Izraelici pragnący dostąpienia realizacji Bożych obietnic.


Słowa kluczowe


: JHWH; Rachab; wiara; Jerycho; nawrócenie; odpłata; mądrość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boling, R., Wright, G., Joshua: A New Translation with Notes and Commentary (AB 6; New Haven 2008).

Butler, T., Joshua (WBC 7; Dallas 1998).

Howard, D., Joshua (NAC 5; Nashville 1998).

Floss, J., Kunden oder Kundschafter? Literaturwissenschaftliche Untersuchung zu Jos 2. I. Text, Schichtung, Überlieferung (ATSAT 16; St. Ottilien 1982).

Floss, J., Kunden oder Kundschafter? Literaturwissenschaftliche Untersuchung zu Jos 2. II. Komposition, Redaktion, Intention (ATSAT 26; St. Ottilien 1986).

Hubbard, R., Joshua (NIVAC; Grand Rapids 2009).

Keil, C., Delitzsch, F., Commentary on the Old Testament. Joshua (Peabody 1996).

Noort, E., Das Buch Josua: Forschungsgeschichte und Problemfelder (Darmstadt 1998).

Woudstra, M. H., The Book of Joshua (NICOT; Grand Rapids 1981).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism