Hipokryzja i jej przykłady w "Moraliach" św. Grzegorza Wielkiego

Grzegorz Jaśkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2013.013

Abstrakt


Termin „hipokryzja” jest rzadko używany z powodu jego złej opinii w teologii i życiu codziennym. Grzegorz Wielki w swoim dziele dobrze go tłumaczy i porównuje do złodzieja, który kradnie chwałę sprawiedliwych. Cel życia hipokrytów jest jak senne marzenie, które znika. Hipokryta buduje swoje życie jak pająk swoją sieć, która może zniszczyć wiatr. Radość hipokryty jest krótkotrwała. Chce znać Słowo Boże, lecz nie wcielać je w życie. Zamiast szukać chwały Królestwa Bożego, hipokryta kocha świat i szuka swojej własnej chwały. Grzegorz Wielki łączy ten etap życia z kłamstwem, udawaniem i podwójnym zachowaniem.


Słowa kluczowe


hipokryzja; złodziej; kłamstwo; św. Grzegorz Wielki; Moralia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bergoglio J. M., Francesco, Guarire dalla corruzione, Bologna 2013.

Dubost M. (red.), Théo, L’encyklopédie catholique pour tous, Paris 1989.

Gregorius Magnus, Moralia in Iob, w: Corpus Christianorum Series Latina 143, 143 A, 143 B, ed. M. Adriaen, Tournhout 1975–1985; Źródła Monastyczne, Kraków 1993.

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, Kościół w Europie, Poznań 2003.

Petrus Chrysologus, Sermo; Corpus Christianorum Series Latina.

Zanotti-Sorkine M. M., Au diable le tiédeur suivi de Petit traité de l’essentiel, Paris 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism