Alcuni aspetti teologici dell’Apocalisse in Vittorino di Petovio

Mieczysław Paczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2012.010

Abstrakt


Analizowanie przesłania Apokalipsy kanonicznej zawsze bardzo inspirujące. Artykuł stara się przybliżyć teologiczną interpretację tej księgi, którą prezentuje Wiktoryn z Petowium (III-IV wiek). To jemu zawdzięczamy pierwszy komentarz do ostatniej księgi NT. Autor należał bez wątpienie do zwolenników tradycyjnych schematów milenarystycznych, chociaż potrafił wykorzystać różnorodność apokaliptycznej i teologicznej tematyki księgi Objawienia. Wiktoryn wskazuje, że ostatnia księga Biblii to użyteczne źródło przenośni i opisów rzucających światło na kwestie teologiczne. To przekonanie daje się zauważyć w różnych częściach jego komentarza. Wiktoryn pozostaje wierny tradycji interpretacyjnej Apokalipsy, jak również stosuje umiarkowaną alegorię.

Słowa kluczowe


Apokalipsa (interpretacja patrystyczna); Wiktoryn z Petowium; teologiczna egzegeza w starożytnym Kościele; łaciński komentarz do Ap

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allo E. B., Apocalypse, in L. Pirot – A. Robert – H. Cazelles, Dictionnaire de la Bible -Supplement, vol. 1, Paris 1928.

Allo E. B., Saint Jean. L’Apocalypse, Paris 1921.

Alvares Valdes A., El Libro del Apocalipsis: historia de su interpretacion, „Estudios Biblicos” 63 (2005), p. 283–311.

Dulaey M., Victorin de Poetovio. Premier Exegete Latin (Collection des etudes augustiniennes. Serie antiquite 139–140), Paris 1993.

Gryson R., Les commentaires patristiques latins de l’Apocalypse, „Revue Theologique de Louvain”28 (1997), p. 305–337; 484–502.

Irmscher J., La valutazione dell’Apocalisse di Giovanni nella chiesa antica, „Augustynianum” 29 (1989), p. 171-176.

Marconcini B., Differenti metodi nell’interpretazione dell’Apocalisse, „Bibbia e Oriente” 18 (1976), p. 121–131.

Mazzucco C., L’Apocalisse: testimonianze patristiche e risonanze moderne, in M. Naldini (ed.), La fine dei tempi. Storia e escatologia, Fiesole 1994, p. 9–23.

McGinn B., Turning Points in Early Christian Apocalyptic Exegesis, in R. J. Daly (ed.), Apocalyptic Thought in Early Christianity (Holy Cross Studies in Patristic Theology and History), Grand Rapids 2009, p. 81–105.

Mollat D., Principi d’interpretazione dell’Apocalisse, in Abi, Apocalisse, Brescia 1967, p. 9–36.

Nardi C., L’Apocalisse nella lettura dei Padri, in M. Naldini (ed.), La Bibbia nei Padri della Chiesa (Letture patristiche 8), Bologna 2000, p. 165–188.

Paczkowski M. C., La lettura cristologica dell’Apocalisse nella Chiesa prenicena, „Studii Biblici Franciscani Liber Annuus” 46 (1996), p. 187–222.

Pani G., Vittorino di Petovio: il metodo esegetico nel piu antico commento latino all’Apocalisse, in: L. Padovese (a cura di), Atti del IX Simposio di Efeso (Turchia: la Chiesa e la sua storia 17), Roma 2003, p. 161–180.

Petraglio R. (ed.), L’Apocalypse de Jean. Traditions exegetiques et iconographiques: IIIe – XIIIe siecle, (Section d’histoire de la Faculte des lettres de l’Universite de Geneve 11), Geneve 1979.

Starowieyski M., Apocalissi apocrife, in A. Di Berardino (a cura di), Nuovo dizionario patristico e di antichita cristiane, vol. I, Genova–Milano 2008, col. 391–393.

Weinrich W. C. (ed. and transl. with an introduction and notes by), Latin commentaries on Revelation. Victorinus of Petovium, Apringius of Beja Caesarius of Arles and Bede the Venerable (Ancient Christian Commentary on Scripture 3), Nottingham 2011, p. 1– 22.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism